:

Vad är septiska embolier?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad är septiska embolier?
  2. Vad är nekrotiserande fasciit?
  3. Vad betyder Strep A?
  4. Vad är Klaffvitium?
  5. Vad är orsaken till sepsis?

Vad är septiska embolier?

BAKGRUND. Infektiös endokardit är en infektion lokaliserad till hjärtklaffar eller i sällsynta fall enbart till hjärtats endokard. Det krävs en endotelskada (oftast mikroskopisk) kombinerad med samtidig bakteremi för att en vegetation skall bildas.

Vad är nekrotiserande fasciit?

Nekrotiserande mjukdelsinfektioner Samlingsbegrepp för allvarlig infektion djupt i subkutis. Infektionen sprider sig lätt i fascieplanet (nekrotiserande fasciit), ibland även i muskelvävnad (myosit) vilket kan leda till kompartmentsyndrom pga kraftig svullnad.

Vad betyder Strep A?

Streptokocker A Grupp A-streptokocker brukar kallas för GAS (Group A Streptococcus) eller strep A och är den vanligaste typen av streptokocker. Bakterierna finns hos ungefär 10-20 procent av alla barn och cirka 5 procent av alla vuxna utan att orsaka besvär. Strep A är en vanlig orsak till halsfluss.

Vad är Klaffvitium?

Blåsljud är vanligt både som fysiologiskt normalfynd och i samband med olika hjärtsjukdomar. Förmågan att med säkerhet diagnostisera olika klaffel har avtagit hos yngre generationer av läkare, då tillgången på hjärtultraljud (ekokardiografi) blivit allt bättre. Etiologin varierar för olika klaffvitier.

Vad är orsaken till sepsis?

Den vanligaste orsaken till sepsis är lunginflammation. Ungefär hälften av alla som får sepsis får det i samband med en lunginflammation. De allra flesta blir inte svårt sjuka av lunginflammation utan kan behandlas i hemmet med antibiotika i tablettform.