:

Hur långt får ett nattpass vara?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur långt får ett nattpass vara?
  2. Hur många timmar är en heltid natt?
  3. Hur långa arbetsdagar får man ha?
  4. Hur långa pass får man jobba inom vården?
  5. Hur många nätter på heltid?
  6. Hur många nätter på 75 %?
  7. Får man jobba mer än 8 timmar per dag?
  8. Är det olagligt att jobba 6 dagar i veckan?
  9. Får man jobba 12 timmars pass?
  10. Hur många timmar måste det vara mellan arbetspassen?

Hur långt får ett nattpass vara?

Nattpass: Brukar vara 21.00-07.00 ± någon timme. Nattpass är längre än dagspass och kvällspass, de kan vara upp till 12 h långa. Att orka hålla sig vaken och alert en hel natt kräver viss förberedelse, även om man är en nattuggla.

Hur många timmar är en heltid natt?

SVAR: Det nuvarande heltidsmåttet för den som arbetar natt är 36,20 timmar per vecka. Med arbetstidsförkortningen blir det nya heltidsmåttet för natt 34,20 timmar per vecka. Detta gäller anställda i kommuner och regioner, alltså de som har avtal med SKR, Sveriges Kommuner och Regioner.

Hur långa arbetsdagar får man ha?

Arbetstidslagen reglerar bland annat ordinarie arbetstid 40 timmar/vecka (5 §), övertid 200 timmar/kalenderår (7 §), dygnsvila 11 timmar/24 timmar (13 §) och veckovila 36 timmar/7 dagar (14 §). Arbetstidslagen kan avtalas bort genom kollektivavtal (3 §), då gäller i stället reglerna i kollektivavtalet.

Hur långa pass får man jobba inom vården?

Arbetstidslagen kräver egentligen att vilotiden mellan två arbetspass ska vara 11 timmar, men det går att via kollektivavtal göra undantag. Inom vården har man kommit överens om att vilotiden mellan arbetspassen får vara 9 timmar. Det går också att komma runt lagen genom att ändra dygnets brytpunkt.

Hur många nätter på heltid?

Den som arbetar 20 procent natt eller mer får en veckoarbetstid på 36,20 timmar. Den som arbetar 30 procent natt eller mer får en veckoarbetstid på 34,20 timmar. 20 procent natt motsvarar 3 nätter (10-timmarspass) under fyra veckor. 30 procent natt motsvarar 5 nätter (10-timmarspass) under fyra veckor.

Hur många nätter på 75 %?

75 procent är i genomsnitt 30 timmar per vecka enligt formeln 40 timmar x 0,75 = 30 timmar. För personal som stadigvarande arbetar natt är heltidsmåttet 38 timmar i genomsnitt per vecka. Där motsvarar 38 timmar 100 procent i sysselsättningsgrad och veckoarbetstiden räknas fram enligt samma formel.

Får man jobba mer än 8 timmar per dag?

Det finns inget hinder mot att arbeta tio timmar under en dag. Om det sker under en längre period räknas det dock som övertid och för det behöver din arbetsgivare ha särskilda skäl. Jag rekommenderar därför att du frågar din arbetsgivare vilka särskilda skäl denne har för att kräva att du arbetar övertid.

Är det olagligt att jobba 6 dagar i veckan?

Fråga: Hur många dagar får man schemaläggas i ett sträck? Svar: Arbetstidslagen säger att anställda ska ha minst 36 timmars sammanhängande ledighet under en period om sju dagar (i regel en kalendervecka). Veckovilan ska så långt det är möjligt förläggas till veckoslut.

Får man jobba 12 timmars pass?

Det finns inget hinder mot att arbeta tio timmar under en dag. Om det sker under en längre period räknas det dock som övertid och för det behöver din arbetsgivare ha särskilda skäl.

Hur många timmar måste det vara mellan arbetspassen?

Arbetstidslagen kräver egentligen att vilotiden mellan två arbetspass ska vara 11 timmar, men det går att via kollektivavtal göra undantag. Inom vården har man kommit överens om att vilotiden mellan arbetspassen får vara 9 timmar. Det går också att komma runt lagen genom att ändra dygnets brytpunkt.