:

Vad menas med kontraktsvård?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad menas med kontraktsvård?
  2. Vilka fångar sitter på Norrtäljeanstalten?
  3. Vilka åldrar gäller straffrabatten för?
  4. Har straffrabatten avskaffas?
  5. När kan man få kontraktsvård?
  6. Vilka brott ger lägst 2 års fängelse?

Vad menas med kontraktsvård?

Kontraktsvård innebär att den som dömts för brott får möjlighet att genomgå behandling i stället för att dömas till fängelse. Det är ett bindande kontrakt mellan klienten och Kriminalvården som är fastställt av tingsrätten.

Vilka fångar sitter på Norrtäljeanstalten?

De intagna har tillgång till telefon under vissa tider.

  • NORRTÄLJE. ...
  • Paviljong A är hem åt lastbilschauffören Anders Eklund som dömts till livstids fängelse för morden på Engla Höglund, 10, och Pernilla Hellgren, 31.

Vilka åldrar gäller straffrabatten för?

Straffrabatt = kortare straff ju yngre man är Den 17 november 2021 beslutade riksdagen att ta bort straffrabatten för dömda brottslingar 18-21 år. 1 januari 2022 trädde det i kraft. Än så länge gäller ändringen bara brott som ger fängelse i ett år eller mer.

Har straffrabatten avskaffas?

2021/22:17 Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet.

När kan man få kontraktsvård?

För att kontraktsvård ska kunna bli aktuellt krävs att ditt brott är kopplat till något som kräver behandling, till exempel missbruk eller beroende av narkotika. Du måste också samtycka till den behandling som frivården föreslår. Fängelsestraffet du skulle ha dömts till kan inte heller vara längre än två år.

Vilka brott ger lägst 2 års fängelse?

Om gärningen har utgjort ett led i en verksamhet som har bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt, avsett särskilt stor mängd narkotika eller eljest varit av särskilt farlig eller hänsynslös art ska dömas för grovt narkotikabrott till fängelse, lägst två år och högst tio år.