:

Vad gillar lemurer?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad gillar lemurer?
  2. Var finns lemurer?
  3. Vad äter en lemur?
  4. Var lever skunk?
  5. Är negativ ATOD?

Vad gillar lemurer?

den svarta lemuren, lever i regnskogens undervegetation. Gemensamt för de olika arterna är att de är utpräglade gruppdjur. De håller ihop i grupper på upp till 20 individer och honorna står oftast högst i rang. På huvudmenyn står gröna blad och frukter.

Var finns lemurer?

Fakta

Vetenskapligt namnlemur catta
Antal ungaroftast 1, ibland 2
Livslängd15-16 år i det vilda
Livsmiljöskogar, busklandskap och klippiga områden
Utbredningsödra, västra och syd-centrala delarna av Madagaskar

Vad äter en lemur?

Lemurer har även olika läten för att kommunicera, hos ringsvanslemur registrerades 30 olika toner. Arterna är huvudsakligen växtätare. Födan utgörs främst av frukter och blad, hos halvmakier ingår bambu i födan.

Var lever skunk?

Strimmig skunk (Mephitis mephitis) är ett rovdjur i familjen skunkar som förekommer i större delen av Nordamerika.

Är negativ ATOD?

Ett objekt är negativt laddat om det har ett överskott på elektroner och är positivt laddat om det har ett överskott av protoner.