:

Kan du lösa in och omvandla en konvertibel när som helst under dess löptid?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Kan du lösa in och omvandla en konvertibel när som helst under dess löptid?
  2. Kan du lösa in och omvandla en konvertibel?
  3. Vad är ett konvertibelt lån?
  4. Vem ska ha skuldebrevet?
  5. Hur ser man skillnad på enkla och löpande skuldebrev?
  6. Vad är en teckningsrätt?
  7. Vad är en Unitemission?

Kan du lösa in och omvandla en konvertibel när som helst under dess löptid?

När kan man byta konvertibler till aktier? Du kan konvertera konvertibler mot aktier under perioden 2-15 februari 2022, samt augusti 2022, februari 2023 och augusti 2023. Vad händer när programmet är slut? Om du inte har konverterat dina konvertibler till aktier så får du tillbaka pengarna då.

Kan du lösa in och omvandla en konvertibel?

Skillnaden mellan en obligation och en konvertibel är dock att innehavaren av en konvertibel vid vissa tillfällen kan omvandla värdet på konvertibeln till något annat, i de allra flesta fall till aktier i företaget som man har lånat ut pengar till.

Vad är ett konvertibelt lån?

Ett konvertibelt lån är ett lån där det underliggande skuldebrevet innehåller bestämmelser som ger långivaren rätt att byta ut sin fordran mot aktier eller andelar i det låntagande bolaget.

Vem ska ha skuldebrevet?

Det är endast den namngivna personen i skuldebrevet som kan kräva betalning av låntagaren. I skuldebrevet anges vem som är skyldig pengar och vem som ska få betalt. Enkla skuldebrev är vanligast mellan privatpersoner och är inget värdepapper.

Hur ser man skillnad på enkla och löpande skuldebrev?

Ett löpande skuldebrev kan säljas eller ges bort till vem som helst. Det är gjort för att omsättas och är därmed enklare att sälja vidare/ge bort än ett enkelt skuldebrev. Ett enkelt skuldebrev är ställt till en viss person.

Vad är en teckningsrätt?

En teckningsrätt ger dig som aktieägare rätt att teckna nya aktier i bolag när företaget genomför en nyemission. Du får då dina teckningsrätter automatiskt inbokade på ditt aktiekonto, och blir informerad om under vilken period du kan använda dem för att teckna nya aktier.

Vad är en Unitemission?

Konvertibler ges ut i en så kallad unitemission. En unit kan bestå antingen av aktier och konvertibler eller endast konvertibler. Detta till skillnad från emission av teckningsoptioner, där en unit alltid består av en eller flera aktier och en eller flera teckningsoptioner.