:

Vad är akromegali?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad är akromegali?
  2. Vad är Hypofysadenom?
  3. Är akromegali ärftligt?
  4. Vad är Hypofysit?
  5. Får kortväxta kortväxta barn?
  6. Vilka hormoner produceras i Adenohypofysen?
  7. Är Hypofystumör cancer?
  8. Vilka olika reumatiska sjukdomar finns?

Vad är akromegali?

Akromegali är en endokrin sjukdom som leder till en onormal kroppslig tillväxt orsakad av hög insöndring av tillväxthormon i blodet.

Vad är Hypofysadenom?

Hypofysadenom, eller tumör i hypofysen, är en oftast godartad, långsamt växande tumör. Men när den växer hämmar den ändå hypofysen och därmed de hormoner som styrs därifrån: bland annat tillväxthormon, könshormon och kortisol.

Är akromegali ärftligt?

Någon enstaka gång kan akromegali bero på ett ärftligt genfel. När misstanke om akromegali väckts bestäms koncentrationen av tillväxthormonet och dess effektsubstans IGF-1 (insulinlik tillväxtfaktor 1) i patientens blod. Akromegali fastställs genom bestämning av tillväxthormon i samband med glukosbelastning.

Vad är Hypofysit?

Andra relativt vanliga orsaker till hypofyssvikt är hypofysoperationer samt strålbehandling för hypofystumörer. Godartade cystor i hypofysen är vanliga. Dessa är dock oftast små och orsakar sällan hypofyssvikt. Antalet patienter med inflammation i hypofysen (hypofysit) har ökat markant de senaste åren.

Får kortväxta kortväxta barn?

Sannolikheten att barnet blir heterozygot, och därmed får akondroplasi med liknande fenotyp som föräldrarna, är 50%. I fall där bara ena föräldern har sjukdomen är sannolikheten 50% att barnet får akondroplasi och alltså finns det en 50% chans att barnet får en normal skelettutveckling.

Vilka hormoner produceras i Adenohypofysen?

Adenohypofysen. Adenohypofysen, även kallad hypofysens framlob, producerar sex olika typer av hormon i blodflödet. Sköldkörtelstimulerande hormon (tyreoideastimulerande hormon, TSH) som stimulerar sköldkörteln att bilda de två hormonerna tyroxin och trijodtyronin.

Är Hypofystumör cancer?

I hypofysen kan många slags tumörer förekomma, små och stora, men de är alltid godartade och sprids inte till andra delar av kroppen.

Vilka olika reumatiska sjukdomar finns?

Det finns 4 huvudgrupper av reumatiska sjukdomar Hit hör reumatoid Artrit, (RA), psoriasisartrit (PsA), ankyloserande spondylit (AS eller Bechterews sjukdom), reaktiv artrit, artrit vid inflammatorisk tarmsjukdom, virusartrit, borreliaartrit, kristallartrit och barnreumatism (JIA).