:

Är EDS farligt?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Är EDS farligt?
  2. Hur känns EDS?
  3. Hur får man diagnosen EDS?
  4. Vad hjälper mot EDS?
  5. Är bipolär sjukdom en funktionsnedsättning?
  6. Kan jag få ersättning för min sjukdom?

Är EDS farligt?

Vid vaskulär EDS förekommer bristningar i organ som livmoder och tarm. Spontana bristningar kan leda till livshotande komplikationer. Det är viktigt att vara uppmärksam på att magsmärtor kan vara symtom på bristningar i inre organ.

Hur känns EDS?

Vid EDS och HSD förekommer ofta smärta. Överrörlighet kan ge nociceptiv smärta i leder eller muskler och ibland vara av en inflammatorisk karaktär. Nervsmärta kan förekomma om nervbanor blir retade. Smärtbehandling vid symptomatisk överrörlighet liknar den vid annan långvarig smärta.

Hur får man diagnosen EDS?

Ett vanligt symptom är överrörlighet i leder med smärta som följd. Det finns 13 typer av EDS, varav hypermobil EDS (hEDS) är den i särklass vanligaste. hEDS är en så kallad klinisk diagnos, vilket betyder att det inte finns några laboratorieprover eller genetiska test som kan ge svar på om man har diagnosen eller inte.

Vad hjälper mot EDS?

Vid farmakologisk smärtbehandling är grundbehandlingen paracetamol (Alvedon) och ibland NSAID (Ipren) som dock ska användas med viss försiktighet med tanke på bland annat blödningsrisk. Vid långvarig smärta används ofta olika former av antiepileptika eller antidepressiva läkemedel.

Är bipolär sjukdom en funktionsnedsättning?

Huvudsymtomen för bipolär sjukdom är en förskjutning av stämningsläge samt aktivitetsnivå som varar från dagar till veckor vid maniforma tillstånd och från veckor till månader vid depressiva tillstånd. Funktionsnedsättning är obligat för diagnos. Sjukdomen är som regel episodisk med friska intervall däremellan.

Kan jag få ersättning för min sjukdom?

Sjukersättning är en ersättning som du kan få om du är mellan 19 och 64 år och har en sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att du aldrig kommer att kunna arbeta, varken nu eller i framtiden.