:

Vad betyder ordet arkiv?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Vad betyder ordet arkiv?
 2. Vad kan man hitta på Riksarkivet?
 3. Hur loggar jag in på Riksarkivet?
 4. Vad är syftet med arkivlagen och vad är ett diarium?
 5. Vad är en förrädare?
 6. Vad menas med att arkivera på Instagram?
 7. Var finns arkiven?
 8. Är Riksarkivet pålitlig?
 9. Vad är syftet med arkivlagen?
 10. Vad har arkivlagen 1990 782 för syfte?
 11. Vad betyder förråder?
 12. Vad betyder felsteg?
 13. Hur länge måste en bild vara arkiverad?

Vad betyder ordet arkiv?

Arkiv = en samling handlingar, fotografier eller annan information (källor) som kommer från en viss person, släkt, ett företag eller en förening. Ett arkiv är alltså en större eller mindre mängd dokument, bilder, datafiler och andra typer av information, som har skapats av en viss person eller inom en organisation.

Vad kan man hitta på Riksarkivet?

Här finns allt från brev, undertecknade av Gustav Vasa, till bouppteckningar efter privatpersoner i modern tid. Det finns både offentliga, statliga arkiv och privata, enskilda. Vissa arkiv innehåller över 100 000 dokument medan andra kan bestå av bara ett enda brev.

Hur loggar jag in på Riksarkivet?

Skapa konto och logga in Digitala forskarsalen eller webbutiken, loggar du in med det kontot i Nationell Arkivdatabas (NAD). Logga därefter in i Nationell Arkivdatabas (NAD). Har du glömt ditt användarnamn eller lösenord går du via Logga in överst på sidan (hittas under Genvägar om du använder t.

Vad är syftet med arkivlagen och vad är ett diarium?

Ordet diarium är latin och betyder "dagbok". Att diarieföra är ett sätt att hålla allmänna handlingar ordnade så att de lätt kan sökas fram. Alla allmänna handlingar behöver inte diarieföras. Handlingar som kan hållas ordnade på annat sätt, exempelvis kronologiskt, behöver inte finnas i ett diarium.

Vad är en förrädare?

Förräderi innebär en handling av svekfull eller trolös art i strid mot vederbörandes självklara plikter, stämpling, att prisgiva eller förleda till offrets fara eller men.

Vad menas med att arkivera på Instagram?

Det låter dig arkivera foton som du inte vill ha på allmän visning, men det kommer att behålla alla gillanden och kommentarer och ändå göra bilderna tillgängliga för dig - och endast dig - för åtkomst. Du kan också återställa arkiverade foton till din offentliga profil, om du vill.

Var finns arkiven?

Sök i arkiven

 • Digitala forskarsalen - (tidigare SVAR) I Digitala forskarsalen hittar du Riksarkivets digitaliserade arkiv, register och databaser. ...
 • Nationella Arkivdatabasen (NAD) I NAD finner du information om arkiv och samlingar i Sverige och kontaktuppgifter till arkivinstitutioner. ...
 • Kyrkoarkiven. ...
 • Samsökning.

Är Riksarkivet pålitlig?

Riksarkivets källor I Möt källorna presenteras några få exempel från Riksarkivets arkiv. Riksarkivets arkiv för övrigt kan användas fritt i våra läsesalar. Ca 5 % är digitaliserat och är gratis tillgängligt i vår Digitala forskarsal.

Vad är syftet med arkivlagen?

Arkivlagen säger att alla myndigheters arkiv skall bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser: rätten för medborgarna att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och. forskningens behov.

Vad har arkivlagen 1990 782 för syfte?

Arkivlagen (1990:782) är en svensk lag som anger de grundläggande bestämmelserna för hur de svenska myndigheterna och andra statliga och kommunala beslutande församlingar ska sköta sina arkiv.

Vad betyder förråder?

Betydelse: Med eller utan afsigt yppa något, som man bort förtiga.

Vad betyder felsteg?

Betydelse: Svårare fel.

Hur länge måste en bild vara arkiverad?

När du numera klickar på ikonen på din profilsida som ser ut som en klocka i en rund pil så får du ett val. Du kan välja mellan ”händelser” och ”inlägg”. Händelser arkiveras automatiskt efter 24 timmar. Vill du visa en händelse igen efter det första dygnet kan du gå in i arkivet och välja den som en ”höjdpunkt”.