:

Kan man bli frisk från polio?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Kan man bli frisk från polio?
  2. Hur utvecklas resttillstånd efter polio?
  3. När kom polio till Sverige?
  4. Hur dödligt är polio?
  5. Vad är Postpoliosyndrom?
  6. Vad står FYSS för?
  7. Var finns poliovirus?
  8. När uppstod polio?
  9. Hur många dör av polio varje år?
  10. Hur påverkas man av polio?

Kan man bli frisk från polio?

Polio är en virussjukdom som kan orsaka förlamningar. Den var fram till första halvan nittonhundratalet en mycket vanlig sjukdom i världen inklusive Sverige men har nu bekämpats framgångsrikt med vaccination. WHO har som mål att utrota sjukdomen.

Hur utvecklas resttillstånd efter polio?

De vanligaste symtomen vid resttillstånd efter polio är nedsatt muskelkraft, ökad tid för återhämtning i tidigare drabbad muskulatur, allmän trötthet samt led- och muskelsmärtor. Begreppet postpoliosyndrom har införts, där ny eller ökad grad av muskelsvaghet före- kommer tillsammans med andra symtom.

När kom polio till Sverige?

I sin epidemiska form drabbade polio till synes bara länder i västvärlden som hade ett väl utvecklat hälsoarbete. Polions första epidemier angrep Sverige 1881. Sverige kom att bli det land som hemsöktes hårdare än andra länder av de epidemier som ägde rum under 1900-talets sex första decennier.

Hur dödligt är polio?

Sjukdomen kallas då paralytisk poliomyelit, och kan orsaka bestående förlamningar och död. Dödligheten i paralytisk poliomyelit är 5 - 15 %. Känselsinnets nerver förblir opåverkade. Ju äldre den sjuke är, desto större är risken för permanent förlamning; risken är cirka 15 gånger större för vuxna än för spädbarn.

Vad är Postpoliosyndrom?

De patienter som haft en paralys i den akuta fasen kan ha kvarvarande muskelsvaghet av varierande grad eller ingen kliniskt märkbar muskelsvaghet alls. En stor andel av patienterna drabbas av nya symtom efter en stabil period, så kallat postpoliosyndrom (PPS).

Vad står FYSS för?

FYSS är en förkortning av Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, och är ett kunskapsstöd som används vid ordination av fysisk aktivitet.

Var finns poliovirus?

Länder där poliovirus förekommer. Vilt poliovirus typ 1 (WPV1) förekommer huvudsakligen i två länder, Afghanistan och Pakistan, men det förekommer fortfarande både spridning inom och mellan dessa länder, och det finns även en risk för smittspridning till andra länder.

När uppstod polio?

Polio är en mycket gammal sjukdom – 10 000 år gamla skelett från Egypten tyder på att den fanns redan då – men i slutet av 1800-talet hände något med polioviruset. Det blev aggressivt, troligen till följd av en mutation.

Hur många dör av polio varje år?

Senare har ytterligare organisationer anslutit. Den har lyckats minska antalet diagnosticerade fall från hundratusentals till 37 fall år 2016, 22 fall år 2017 och . Polio är augusti 2017 endemiskt endast i Afghanistan, Pakistan och Nigeria.

Hur påverkas man av polio?

Polio är en virussjukdom som sprids genom förorenat vatten och avlopp. De flesta får lindriga besvär som feber och huvudvärk, men ibland kan polio orsaka förlamningar i kroppen och till och med vara livshotande. I Sverige vaccineras alla barn mot polio.