:

Hur farligt är stendamm?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur farligt är stendamm?
  2. Hur får man stendammslunga?
  3. Vad är stendammslunga?
  4. Är det farligt med betongdamm?
  5. Är damm cancerframkallande?
  6. Vad är kvartsdamm?
  7. Är det farligt att andas in byggdamm?
  8. Är det farligt att andas in Spackeldamm?
  9. Kan damm vara farligt?

Hur farligt är stendamm?

Inandning av stendamm som innehåller kvarts kan leda till lungskador, bland annat den obotliga sjukdomen silikos. Därför finns det förutom ett hygieniskt gränsvärde för kvartsdamm, även föreskrifter för hantering av kvarts och kvartshaltigt material.

Hur får man stendammslunga?

Stendammslunga eller silikos beror på inandning av kvarts. Sjukdomen är känd sedan flera hundra år och beskriven av bland annat Carl von Linné då han besökte gruvor i Dalarna. Den uppkommer efter inandning av stora mängder kvartsdamm och uppträder i stort sett endast i samband med yrkesmässig verksamhet.

Vad är stendammslunga?

Silikos, dvs. stendammlunga, är en fibrotisk (ökning av bindvävnaden) lungsjukdom som orsakas av kristallin kiseloxid (kvarts).

Är det farligt med betongdamm?

De flesta var äldre, men farorna finns också bland alla som utsätts för betongdamm i dag. Kvarts är klassat som cancerframkallande och kan ge lungcancer, en sjukdom där bara 15 procent lever längre än fem år.

Är damm cancerframkallande?

Det finns olika cancerformer som beror på damm och rök. Lungcancer är den vanligaste. Tobaksrök uppskattas orsaka 90 procent av all lungcancer.

Vad är kvartsdamm?

Kvarts ingår i till exempel vägdamm, stendamm och betongdamm. Kvartsdamm innehåller små, små partiklar som kan komma ner i lungorna när man andas in den dammiga luften. Partiklarna kapslas in i ärrvävnaden i lungblåsorna vilket resulterar i inflammation och ärrbildning i lungvävnaden.

Är det farligt att andas in byggdamm?

Regelbunden inandning av till och med lägre halter av byggdamm kan skada lungor och luftvägar över tid. Sjukdomar kan uppstå relativt omgående men i många fall tar det 10 till 30 år innan man blir sjuk. Olyckligtvis, när man väl insett problemet, så är skadan redan skedd och det är svårt eller omöjligt att behandla.

Är det farligt att andas in Spackeldamm?

Dammet är i regel aldrig farligt, men kan upplevas obehagligt. Använd därför alltid andningsskydd. Oftast klarar man sig med en målarmask för engångsbruk. En del av lättspacklet som finns på marknaden idag orsakar damm som kan vara irriterande för ögonen.

Kan damm vara farligt?

Fina dammpartiklar påverkar inte bara människor med allergier, det kan också ge andningsproblem hos människor som inte har allergi. Det är särskilt farligt för bebisar, små barn och de med allergier. Allt eftersom barnet växer kan lungvävnaden skadas.