:

Hur länge kan man plantera perenner?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur länge kan man plantera perenner?
  2. Hur sent kan man flytta perenner?
  3. Hur många perenner av varje sort?
  4. Hur länge kan man Höstplantera?
  5. Kan man sätta perenner på hösten?
  6. Hur tätt kan man plantera perenner?

Hur länge kan man plantera perenner?

Perenner kan man plantera hela säsongen men idag är det vanligt att den mesta planteringen sker på våren. Det är inte så konstigt då vi efter långa vintermånader längtar efter att få sticka fingrarna i jorden.

Hur sent kan man flytta perenner?

Perenner. – kan flyttas både vår och höst. Flytta gärna de vårblommande på hösten och de höstblommande på våren. Då påverkas blomningen som minst.

Hur många perenner av varje sort?

Plantera alltid perenner i grupper om 3-5 av varje sort. Flera exemplar av samma sort kan med fördel planteras något tätare, i gengäld kan avståndet mellan sorterna ökas något.

Hur länge kan man Höstplantera?

Plantera buskar och träd på hösten Träd och buskar kan planteras så länge det inte är tjäle i marken. Så i söder kan de ofta planteras fram till november och i norr till mitten av oktober. Plantor som planteras under hösten börjar växa tidigare på våren än de som planterats på våren.

Kan man sätta perenner på hösten?

Hösten är den bästa planteringstiden för fleråriga växter. Daggen faller, jorden är fuktig och sommarvärmen dröjer sig fortfarande kvar. Om du planterar i augusti-september kan du räkna med att växterna ännu hinner rota sig. Du kan plantera ända tills marken fryser.

Hur tätt kan man plantera perenner?

Ge de låga perennerna ett avstånd på 20-30 cm, medelhöga 40-50 cm och de höga 60-70 cm. Perennerna gör sig bäst i grupper om minst 3-5st i varje. Vill man, så kan man öka avståndet något mellan grupperna. Stora, höga perenner s.k. solitärer kan med fördel planteras en och en.