:

Vad är Fosterasfyxi?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad är Fosterasfyxi?
  2. Hur kan barnet få syrebrist i magen?
  3. Vad finns det för hjärnskador?
  4. Hur många i Sverige har en CP skada?
  5. Hur många barn föds med utvecklingsstörning?

Vad är Fosterasfyxi?

Asfyxi innebär upphävt gasutbyte som leder till syrebrist, CO2-ansamling och så småningom även acidos. Asfyxi föreligger om barnet inte andats inom 30 s eller om det inte orkar skrika inom 60 s efter födseln. Begreppet kommer från a (utan) sphyxis (puls).

Hur kan barnet få syrebrist i magen?

Fosterdöd kan inträffa helt utan förvarning och då går den inte att förutse eller hindra på något sätt. Den största enskilda orsaken till fosterdöd är syrebrist i livmodern, som kan ha börjat plötsligt eller pågått en längre tid.

Vad finns det för hjärnskador?

Skador på hjärnan kan ha olika orsaker. Det kan exempelvis vara olyckor eller våld mot huvudet (traumatisk hjärnskada), blödning eller infarkt (stroke), syrebrist efter hjärtstillestånd (anoxisk hjärnskada) eller andra sjukdomar som hjärntumör och infektion i hjärna eller hjärnhinnor (encefalit/meningit).

Hur många i Sverige har en CP skada?

CP är ett samlingsnamn för ett rörelsehinder orsakat av en skada eller en utvecklingsrubbning i den omogna hjärnan. Av de cirka 100 000 barn som föds i Sverige varje år drabbas drygt 200 av CP.

Hur många barn föds med utvecklingsstörning?

Det finns olika grader av utvecklingsstörning. Ungefär 1% av alla barn och vuxna i Sverige har utvecklingsstörning. Det betyder att personer har en utvecklingsstörning. En ganska stor grupp är personer som har Downs syndrom, men det finns också andra orsaker till utvecklingsstörning.