:

Vad är orsaken till algblomning?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad är orsaken till algblomning?
  2. Vad påverkar algblomningen?
  3. Varför sker Vattenblomning?
  4. Hur ser giftiga alger ut?
  5. Hur får man bort alger i en damm?

Vad är orsaken till algblomning?

Vad är orsaken till algblomningarna? Överskott av näringsämnena fosfor och kväve i vattnet ger upphov till övergödning och algblomningar. Mänskliga aktiviteter som utsläpp av avloppsvatten som förbränning av fossila bränslen och högintensivt jordbruk är några av övergödningens orsaker.

Vad påverkar algblomningen?

Algblomning kan försämra råvattnet genom smak- och luktförändringar, algtoxiner samt en ökning av lättnedbrytbara organiska föreningar. Dessa organiska föreningar kan försvårar reningen av dricksvatten. Algtoxiner kan påolika sätt vara toxiska för människan.

Varför sker Vattenblomning?

Algblomning eller vattenblomning är en kraftig tillväxt av planktonalger där de på kort tid bildar stora populationer. Normalt blommar planktonalger nära vattenytan eftersom det är ljusast där.

Hur ser giftiga alger ut?

– Det är lite komplicerat att se om algerna är giftiga eller inte för det finns lite olika arter och de kan även vara olika giftiga. Men är det en gröngul eller blågul sörja med lite trådar då ska man försöka undvika att bada, säger Rita Jönsson, marinbiolog på länsstyrelsen i Kalmar.

Hur får man bort alger i en damm?

Svävalger bekämpas bäst genom riklig plantering av växter i dammen och en stor djupvattenzon. Djupvattenzonen ser till att det blir en utjämning mellan varmt och kallt vatten. Svävalger kan också effektivt bekämpas med en UVC-enhet eller i form av ett komplett biologiskt filter med inbyggd UVC-enhet.