:

Vad är Skärmglasögon?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad är Skärmglasögon?
  2. Kan man använda terminalglasögon till vardags?
  3. Hur mycket ersätter arbetsgivaren för terminalglasögon?
  4. Hur funkar Bildskärmsglasögon?
  5. Hur ofta betalar arbetsgivaren terminalglasögon?
  6. Vilka regler gäller för terminalglasögon?
  7. Hur går en synundersökning till?
  8. Vad skiljer terminalglasögon från vanliga?
  9. Måste man lämna tillbaka terminalglasögon?

Vad är Skärmglasögon?

Terminalglasögon är ett par glasögon utprovade och tillverkade för att användas vid bildskärmsarbete. Vanliga symtom på att du behöver terminalglasögon kan vara huvudvärk, trötta ögon, sveda och svårighet att få eller behålla skarp syn.

Kan man använda terminalglasögon till vardags?

Det är inte bara personer som använder prograssiva glasögon som behöver dataglasögon. Studenter och andra yngre personer som tillbringar många timmar framför PC`en kan också behöva glasögon för att avlasta intensivt närarbete. Det behövs inte någon egen synundersökning för att skaffa sig dataglasögon.

Hur mycket ersätter arbetsgivaren för terminalglasögon?

Om undersökningen visar att du behöver det, har du rätt till terminalglasögon som är anpassade för ditt bildskärmsarbete (Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS1998:5). Glasögonen ska vara arbetsredskap och innebär inga kostnader för dig. Arbetsgivaren betalar både synundersökningen och för grundutförande av glasögon.

Hur funkar Bildskärmsglasögon?

Bildskärmsglasögon skiljer sig en del ifrån privata glasögon genom annorlunda styrka och slipning. Arbetar du framför dator är till exempel skärpan i glasögonen anpassad efter avståndet till skärmen.

Hur ofta betalar arbetsgivaren terminalglasögon?

Tidigare kallades de terminalglasögon. Arbetstagare som arbetar minst en timme per dag framför bildskärm har rätt till en synundersökning som bekostas av arbetsgivaren. Om synundersökningen visar att man behöver särskilt anpassade arbetsglasögon ska man få sådana av arbetsgivaren.

Vilka regler gäller för terminalglasögon?

Tidigare kallades de terminalglasögon. Arbetstagare som arbetar minst en timme per dag framför bildskärm har rätt till en synundersökning som bekostas av arbetsgivaren. Om synundersökningen visar att man behöver särskilt anpassade arbetsglasögon ska man få sådana av arbetsgivaren.

Hur går en synundersökning till?

I synundersökningsrummet undersöks vilka styrkor du behöver för att se bra på långt och nära håll. Vi mäter upp dina tidigare glasögon och kontrollerar hur du ser med din befintliga korrektion och hur du ser utan hjälpmedel (fri visus).

Vad skiljer terminalglasögon från vanliga?

Bildskärmsglasögon, det vill säga terminalglasögon, skiljer sig från privata glasögon genom annorlunda styrka och/eller annan konstruktionen i glaset. Dina vanliga glasögon ger inte ett komfortabelt seende eller rätt ergonomi när du arbetar mer än en timme per dag framför en skärm.

Måste man lämna tillbaka terminalglasögon?

Ofta har arbetsgivaren avtal med en optiker som du får gå till. Om synundersökningen visar att en läkarundersökning behövs ska arbetsgivaren stå också för den. inte rätt till några nya. När du byter jobb ska du rent formellt lämna tillbaka glasögonen till din arbetsgivare.