:

Vad är balanserad anestesi?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Vad är balanserad anestesi?
 2. Vad menas med anestesi?
 3. Hur känns Propofol?
 4. Vad är regional anestesi?
 5. Hur verkar propofol?
 6. Vilka olika typer av regional anestesi finns?
 7. Vad får man när man blir sövd?
 8. När började man med narkos?

Vad är balanserad anestesi?

Balanserad anestesi innebär en kombination av inhalationsanestesi och intravenös anestesi. Denna metod är den mest använda, och innebär att anestesin induceras med intravenösa läkemedel för snabb effekt. Efter induktion påbörjas inhalationsanestesi, som ofta kompletteras med intravenösa läkemedel [3].

Vad menas med anestesi?

Anestesi betyder att inte känna. Det finns två huvudvägar att uppnå detta inom medicinen: Narkos, generell anestesi, innebär att försätta patienten i så djup sömn att vederbörande inte förmår känna någonting av vad som försiggår. Lokalbedövningsmedel, som blockerar alla smärtimpulser.

Hur känns Propofol?

Propofol är ett kortverkande anestesiläkemedel för intravenöst bruk, som ger snabbt insomnande och uppvaknande, med betydligt mindre risk för illamående än de flesta andra anestesimedel. Propofol har en bieffekt som måste beaktas, nämligen lokal smärta från kärlet där injektionen sker.

Vad är regional anestesi?

Bakgrund: Regional anestesi innebär att patienten är vaken men bedövad under det kirurgiska ingreppet. Detta blir allt vanligare då metoden innebär flertalet fördelar, både medicinsk och ur ett patientperspektiv.

Hur verkar propofol?

Resultat. a) Våra data visar att propofol orsakar att neuronutskott förkortas så att nervcellerna tappar sin fysiska kontakt med varandra. Nervcellernas utskott formar så kallad ”trailing remnant” och ”retraction bulb”. Propofols effekter är tids- och dosberoende, och kan reverseras då propofol avlägsnas från cellen.

Vilka olika typer av regional anestesi finns?

 • Narkos, dvs. generell anestesi.
 • Intravenös tillförsel av läkemedel med avslappnande effekt, dvs. sedering.
 • Rygg- dvs. spinalbedövning.
 • Epiduralbedövning.
 • Nervbedövning och intravenös bedövning.
 • Lokalbedövning.

Vad får man när man blir sövd?

Narkosmedlet får du antingen direkt i blodet eller så andas du in det genom en mask. Det är vanligast att sövas genom att smärtstillande läkemedel eller sömnmedel direkt i blodet, genom en tunn plastslang. Det kallas för en venkateter. Genom katetern får du vätska och läkemedel före, under och efter operationen.

När började man med narkos?

Den 15 oktober 1846 demonstrerades eter som bedövningsmedel för första gången offentligt. Narkosen gavs av den amerikanske tandkirurgen Morton vid en operation på ett sjukhus i Massachusetts.