:

Får man lagra personnummer?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Får man lagra personnummer?
 2. Vad är GDPR lagen?
 3. Vad är en intresseavvägning?
 4. Får man skicka personuppgifter via sms?
 5. Är det farligt att lämna ut sitt personnummer?
 6. Vad är GDPR och vad är syftet med GDPR?
 7. Vad innebär GDPR för privatpersoner?
 8. Får man sälja personuppgifter?
 9. Vad är ett berättigat intresse?
 10. Är epostadress personuppgift?
 11. Är det rättsligt acceptabelt att skicka personuppgifter via e-post?
 12. Hur väljs personnummer?
 13. Hur får bedragare tag på personnummer?

Får man lagra personnummer?

Nej, det får man inte. Ett personnummer anses vara en extra skyddsvärd personuppgift. IMY anser därför att personnummer bör exponeras så lite som möjligt.

Vad är GDPR lagen?

Dataskyddsförordningen. Alla verksamheter som hanterar personuppgifter måste följa dataskyddsförordningen (GDPR). Det innebär bland annat att ni behöver följa de grundläggande principerna, se till att behandlingen har en rättslig grund och informera de registrerade om hur ni hanterar deras personuppgifter.

Vad är en intresseavvägning?

Den rättsliga grunden intresseavvägning innebär att ni i vissa fall får behandla personuppgifter. Det gäller bara om era intressen väger tyngre än den registrerades och om behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet.

Får man skicka personuppgifter via sms?

Där finns också en laglig grund för viss personuppgiftsbehandling. Men trots att det finns ett lagligt intresse bör inte personuppgifter spridas genom e-​post i onödan utan de ska skickas endast om det är nödvändigt för ett specifikt ändamål och enbart till de personer som behöver ta del av dem.

Är det farligt att lämna ut sitt personnummer?

Med ett personnummer som hamnat i fel händer kan en bedragare idag göra mycket skada. Bedragaren kan exemeplvis utföra handlingar så som adressändring, ta lån eller genomföra köp av produkter på avbetalning i någon annans namn. Det är därför väldigt viktigt att man är försiktigt med att lämna ut dessa uppgifter.

Vad är GDPR och vad är syftet med GDPR?

Ett av syftena med dataskyddsförordningen (GDPR) är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Rätten till privatliv uttrycks i den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR).

Vad innebär GDPR för privatpersoner?

Dataskyddsförordningen, GDPR, stärker dina rättigheter som privatperson. Du har bland annat rätt att få reda på vilka personuppgifter om dig som ett företag eller annan organisation hanterar, rätt att få felaktiga personuppgifter korrigerade och i vissa fall rätt att få uppgifter raderade.

Får man sälja personuppgifter?

Att lämna vidare personuppgifter är i linje med offentlighetsprincipen som är inskriven i den svenska grundlagen. Inte heller kan den systematiska insamlingen och försäljningen av personuppgifter klassas som olaglig. Trots det anser Datainspektionen att det finns skäl att ifrågasätta försäljningen.

Vad är ett berättigat intresse?

Berättigat intresse är en av sex rättsliga grunder i GDPR som organisationer kan använda för deras behandling av personuppgifter. Berättigat intresse är den mest flexibla rättsliga grunden, men inkluderar ett extra ansvar att skydda individers rättigheter och intressen i en bedömning av det berättigade intresse.

Är epostadress personuppgift?

E-post innehåller oftast personuppgifter E-post innebär i princip alltid att man behandlar personuppgifter. Själva e-postadressen i sig är oftast en personuppgift och all annan information i meddelandet som kan kopplas till en enskild person är också personuppgifter.

Är det rättsligt acceptabelt att skicka personuppgifter via e-post?

Använd inte e-post för känsliga uppgifter Känsliga personuppgifter och uppgifter under sekretess får inte skickas via e-post. När känsliga personuppgifter skickas från en utomstående via e-post ska e-postmeddelandet flyttas till ett annat system eller lagringsplats och därefter raderas.

Hur väljs personnummer?

De sex första siffrorna består av personens födelsedatum noterat som år (utan sekelangivning), månad och dag. De tre första siffrorna efter skiljetecknet är personnumrets födelsenummer, som består av ett löpnummer där tredje siffran anger personens kön – jämn siffra för kvinnor och udda för män.

Hur får bedragare tag på personnummer?

Personnummer används för ID-stöld En bedragare kan till exempel ha fått tag på det via en myndighet, kommit åt det genom din post, noterat det när du sagt det högt i en butik för att registrera ett kundklubbsköp, när en sajt blir hackad eller genom att ditt fysiska pass eller legitimation blivit stulet.