:

Vad ska man ha för olja i kompressorn?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad ska man ha för olja i kompressorn?
  2. Hur mycket olja i AC kompressor?
  3. Vilken kompressor till verkstad?
  4. Hur stor kompressor behöver man för att blästra?
  5. Hur startar man en kompressor?
  6. Hur mycket köldmedium?
  7. Hur stor kompressor behöver jag?
  8. Hur sandblästrar man?

Vad ska man ha för olja i kompressorn?

Kompressorolja uppbyggd på basoljor med mycket bra oxidationsstabilitet. Förhindrar på ett effektivt sätt koksbildning i kompressorn, vilket ger säker drift under lång tid. Rekommenderas till alla typer av kolvkompressorer, men kan även användas till andra kompressortyper. ISO 68.

Hur mycket olja i AC kompressor?

Kompressortillverkarens anvisningar om oljenivån bör följas. Det är stor skillnad mellan hur mycket olja som stannar kvar i olika typer av kompressorer. I varianten med oljesump kan upp till hälften av den totala oljemängden samtidigt befinna sig i kompressorn.

Vilken kompressor till verkstad?

Du behöver generellt en kompressor som har en angiven effektiv luftmängd på 120 procent av vad ditt verktyg kräver. Som utgångspunkt så håller den trycket längre ju större tank du har, så om du har verktyg som ska användas relativt kontinuerligt med högt tryck så är en stor tank att föredra.

Hur stor kompressor behöver man för att blästra?

Ska du köra mutterdragare och blästra så bör du nog ha minst en 0,6m3-kompressor. Dvs 600l/minut. Dessa går på 3-fas, 16A. En hyffsat stor tank kan också vara skönt.

Hur startar man en kompressor?

Slå på strömbrytaren och låt kompressorn gå några minuter. Kontrollera den inbyggda luftmätaren och se till att kompressorn stängs av automatiskt när lufttrycket når 1 PSI. Tankens tryckförmåga varierar beroende på modell.

Hur mycket köldmedium?

KöldmediumGWP10 ton CO2e
R125 [1] [2]35002,86
R1270 [4]25000
R134a14306,99
R14 [1] [2]73901,35

Hur stor kompressor behöver jag?

Ofta brukar man säga att kompressorn ska ha en effektiv luftmängd på 120 procent av vad verktyget kräver. En annan grundregel är att det alltid är bättre med en stor kompressor än en för liten. Hur viktig kompressorns luftmängden beror till viss del på hur du arbetar med verktyget.

Hur sandblästrar man?

Riktigt skonsam blästring kan man göra med soda som är ett icke slipande material. Sodan är bäst på färg, men tar även bort mindre rostangrepp. En annan intressant metod är att blästra med kolsyreis. Denna metod ”spränger” bort smuts och färg och lämnar inga spår efter sig annat än den smuts man blästrat bort.