:

Hur mycket kostar 2000 watt i timmen?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur mycket kostar 2000 watt i timmen?
  2. Vad kostar 2000 kWh?
  3. Hur mycket kostar 1000 kWh?
  4. Hur många kWh drar en kyl och frys?
  5. Hur mycket drar en frys per dygn?
  6. Vilka hushållsapparater drar mest el?

Hur mycket kostar 2000 watt i timmen?

I följande exempel räknar vi med en energikostnad på totalt 1,50 kronor per kilowattimme. Det gör att vi debiteras 1,50 kronor för varje timme vi förbrukar 1000 W. Om vi förbrukar 2000 W i en timme får vi alltså betala 3 kronor.

Vad kostar 2000 kWh?

En normal elkostnad för elkonsumenter som bor i en mindre lägenhet (10 kWh/år) är cirka 2,67 kr per kWh inkl. moms, nätavgifter och energiskatt. För större lägenheter (25 kWh/år) är genomsnittet cirka 2,39 kr per kWh. Denna statistik från Statistiska centralbyrån avser 2021.

Hur mycket kostar 1000 kWh?

Elkostnaden var under 2020 i genomsnitt 211 öre per kilowattimme för mindre lägenheter (årsförbrukning 1000-2499 kWh) och 179 öre per kilowattimme för större lägenheter (årsförbrukning kWh).

Hur många kWh drar en kyl och frys?

Elförbrukningen har snittat 1,264 kWh per dygn, vilket svarar till cirka 461 kWh per år. Med ett elpris på cirka 1,30 blir det ungefär 600 kr per år. Frysen är förstås den stora energiboven, cirka 338 kWh per år, dvs. nästan 3 gånger mer än kylskåpet (ca 123 kWh/år).

Hur mycket drar en frys per dygn?

Elkostnaden för en ny kyl är cirka 1,18 kronor/dygn och för en ny frys cirka 1,34 kronor/dygn. En ny kyl eller frys behöver cirka 80 procent mindre el än en 15 år gammal. Med en modern kyl och frys sparar du alltså automatiskt mellan 4 kronor/år jämfört med äldre utrustning.

Vilka hushållsapparater drar mest el?

När det gäller hushållselen finns en enkel tumregel: apparaterna som har till uppgift att producera värme eller kyla hör till de som drar mest el. Hit räknas bland annat tvättmaskiner, diskmaskiner, torkskåp, kyl, frys, el-element och portabla AC-anläggningar.