:

Vad gör Monocyten?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad gör Monocyten?
  2. Hur bildas nya blodceller?
  3. Hur gör man benmärgsprov?
  4. Vad gör Basofilerna?
  5. Vad händer om produktionen av röda och vita blodkroppar minskar?
  6. Hur lång tid tar det att bilda röda blodkroppar?
  7. Vad är en endotel?
  8. När och varför utförs en Benmärgspunktion?
  9. När görs benmärgsprov?

Vad gör Monocyten?

Monocyter är en typ av vita blodkroppar som bekämpar patogener (svamp, bakterier och virus). De andra typerna är granulocyter och lymfocyter. Monocyter mognar i benmärgen och finns sedan i blodet i ett par dagar innan de migrerar ut till olika delar av kroppen och blir makrofager, så kallade storätare.

Hur bildas nya blodceller?

Under fosterutvecklingen bildas de första blodstamcellerna som sedan ger upphov till alla de blodkroppar som vi kommer att producera under vår livstid. Celler som sedan utvecklas till blodstamceller börjar som endotelceller vars huvudsakliga funktion är att bygga upp väggarna i de nybildade artärerna.

Hur gör man benmärgsprov?

Benmärgsprovet tas med en nål. Nålen går in en halv centimeter i höftbenet och suger upp en liten mängd benmärg. När benmärgen sugs ut kan det kännas obehagligt i några sekunder. Ibland tar läkaren också ett vävnadsprov av benmärgen, en så kallad benmärgsbiopsi.

Vad gör Basofilerna?

Basofila granulocyter, eller bara basofiler, är en typ av vita blodkroppar som tillhör sorten granulocyter vilka är viktiga för kroppens bekämpande av bakterier, parasiter och allergener (allergiframkallande ämnen). I granulocyternas cellplasma som omger dess kärna finns granula.

Vad händer om produktionen av röda och vita blodkroppar minskar?

Blodbrist innebär att du har för lite röda blodkroppar i blodet. De röda blodkropparna behövs för att kroppens olika organ ska få tillräckligt med syre. Blodbrist kan göra att du blir trött, yr och får huvudvärk. Ofta går det att återställa mängden röda blodkroppar med hjälp av läkemedel.

Hur lång tid tar det att bilda röda blodkroppar?

Hur lång tid tar det för kroppen att bilda nytt blod igen efter att jag gett blod? Det tar 2–4 veckor innan de röda blodkropparna återbildats.

Vad är en endotel?

* Endotelceller är det lager av celler som täcker blodkärlens insida. Endotel är inblandat i många aspekter av kroppens biologi som t ex att kontrollera blodtrycket, motverka koagulation och inflammation.

När och varför utförs en Benmärgspunktion?

För att kunna studera benmärgens celler görs en benmärgspunktion. Man punkterar vanligtvis höftbenskammen (cristapunktion) och aspirerar benmärg. Benmärgspunktion kan ge viktig information vid utredning av till exempel blodbrist och andra blodsjukdomar. Benmärgspunktion ordineras och utförs av läkare.

När görs benmärgsprov?

Benmärgsprov. Vid misstanke om blodcancer vill man oftast ta ett benmärgsprov. Med hjälp av en nål och en spruta kan man ta ut lite av benmärgen som finns inne i skelettet. Platsen för sticket är oftast höftbenskammens bakre del på den översta delen av bäckenbenet.