:

Vilka kurser ingår i polisutbildningen?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vilka kurser ingår i polisutbildningen?
  2. Vem bestämmer om en person ska häktas?
  3. Hur länge kan polisen hålla en person?
  4. Hur blir man Narkotikapolis?
  5. Hur används de olika Misstankegraderna?
  6. Vad är omhäktningsförhandling?
  7. Vad händer om jag tar tillbaka en polisanmälan?
  8. Kan man dra tillbaka sin anmälan?

Vilka kurser ingår i polisutbildningen?

Polisutbildningens innehåll Du får lära dig att analysera problem, söka kunskap, se samband, hitta lösningar, fatta beslut och utvärdera dina insatser. I studierna ingår ämnen som juridik, kriminologi, vårdvetenskap, beteendevetenskap, socialt arbete och statsvetenskap.

Vem bestämmer om en person ska häktas?

Det är domstolen som fattar beslut om häktning och som misstänkt kan man sitta häktad i upp till 14 dagar innan åtal väcks av åklagaren. Den tiden kan förlängas om det finns skäl för det, men det finns en tidsgräns för hur länge en häktning får pågå.

Hur länge kan polisen hålla en person?

Häktning beslutas av domstolen efter en häktningsförhandling. Blir den misstänkte häktad får han eller hon hållas häktad högst fjorton dagar, därefter måste en ny häktningsförhandling genomföras. Det finns ingen bortre gräns för hur länge en person kan sitta häktad.

Hur blir man Narkotikapolis?

I utbildningen ingår en termins aspirantutbildning på en polismyndighet. Efter godkända studier får de studerande polisexamen och är då behöriga att söka anställning som polis. Utbildningen finns på Södertörns högskola i Flemingsberg och vid universiteten i Umeå och i Växjö.

Hur används de olika Misstankegraderna?

Misstankegrad är ett juridiskt begrepp och det anger vilka tvångsmedel som polisen och åklagaren får använda sig av. Exempel på tvångsmedel kan vara kroppsvisitering, husrannsakan, telefonavlyssning, gripande eller häktning.

Vad är omhäktningsförhandling?

Vid en omhäktningsförhandling ska domstolen pröva dels om de omständigheter som motiverat häktningen fortfarande finns kvar, dels om det i förekommande fall fortfarande finns skäl att låta åklagaren besluta om restriktioner.

Vad händer om jag tar tillbaka en polisanmälan?

Sammanfattningsvis är svaret på din fråga följande: det går inte att dra tillbaka polisanmälan. I detta skede är det upp till polisen att bedöma om förundersökning ska inledas och därefter upp till åklagaren att bedöma om åtal ska väckas.

Kan man dra tillbaka sin anmälan?

En anmälan om brott kan inte dras tillbaka, eftersom polisen är skyldig att utreda ett misstänkt brott. När polisen får en anmälan om brott är de därför skyldiga utreda det anmälda brottet.