:

Var finns lantan?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Var finns lantan?
  2. Var utvinns sällsynta jordartsmetaller?
  3. Hur upptäcktes lantan?
  4. Kan vi klara oss utan Kina?
  5. Var utvinner man Prometium?
  6. Var kommer kisel ifrån?
  7. Finns det kisel i Sverige?
  8. Är det barnarbete i Kina?
  9. Var finns neodym?

Var finns lantan?

Lantan används mycket inom elektronikindustrin och till båglampor som används till studiomiljöer och projektorbelysningar. Lantan finns även i flintämnet som man använder i cigarettändare och som komponent i bland annat mörkerkikare. Lantan upptäcktes år 1839 av svensken Carl Gustaf Mosander.

Var utvinns sällsynta jordartsmetaller?

De sällsynta jordartsmetallerna förekommer främst i kristallin berggrund, som exempelvis i apatitjärnmalmer som den i Kiruna och i skarnmineraliseringar i Bergslagen. Det projekt som kommit längst kommersiellt är Norra Kärr (öster om Vättern), där de sällsynta jordartsmetallerna förekommer i en nefelinsyenit.

Hur upptäcktes lantan?

1839Lanthanum / Upptäcktes

Kan vi klara oss utan Kina?

Tillverkningen av sällsynta jordartsmetaller är farlig ur arbetsmiljösynpunkt, kan ha stor miljöbelastning och Kina har pressat priserna. En anläggning som behöver leva upp till miljö- och säkerhetskrav skulle innebära högre tillverkningskostnader och i förlängningen dyrare metaller.

Var utvinner man Prometium?

Förekomst och framställning Prometium bildas i naturen i mycket små mängder. Det påvisades första gången 1941 vid bestrålning av neodym och praseodym med α-partiklar, neutroner och deutroner (kärnan i deuteriumatomen, tungt väte, 2H).

Var kommer kisel ifrån?

Kisel är det näst vanligaste grundämnet i jordskorpan efter syre. Silikatmineral, vilka innehåller kisel och syre, är den helt dominerande mineralgruppen i skorpan. Kvarts (kiseldioxid, SiO2) är den mest betydande källan till kisel. Extremt ren kvarts behövs dock för att framställa högren kisel.

Finns det kisel i Sverige?

EU konsumerar över en halv miljon ton kisel varje år och är till mycket stor del en importör av ämnet. Potential i Sverige: Flertalet kända fyndigheter av ren kvarts på flera platser, men ingen brytning sker idag.

Är det barnarbete i Kina?

Det finns inga fria fackföreningar och strejker är inte tillåtna, även om de ofta inträffar ändå. De senaste månaderna har tvångs- och barnarbetet ökat ytterligare, enligt IFS rapport. 2007 befriades 1 340 barn och förståndshandikappade som arbetat under tvång och utan lön i en tegelfabrik i Shanxi.

Var finns neodym?

I Sverige finns sällsynta jordartsmetaller i nedlagda gruvor i Bergslagen och i Olserum nära Västervik i Småland och framför allt i Norra Kärr nära Gränna, där det finns betydande mängder neodym som bland annat används i elbilars motorer. – Den fyndigheten är ju den största kända som finns i Europa.