:

Hur länge håller ett Solcellstak?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Hur länge håller ett Solcellstak?
 2. Hur mycket el producerar solceller i december?
 3. Vilka solceller finns?
 4. Hur länge håller en växelriktare?
 5. År ni nöjda med solceller?
 6. Är det miljövänligt att göra solceller?
 7. Vad är funktionsgaranti solceller?

Hur länge håller ett Solcellstak?

Solceller håller vanligtvis länge – de flesta räknar med en livslängd på över 25 år. Solceller har inga rörliga delar och det är egentligen bara växelriktaren (komponenten som gör om solcellernas likström till växelström) som bör bytas ut någon gång under dessa 25 år.

Hur mycket el producerar solceller i december?

Solelproduktion. Under december månad gav våra solceller 55,1 kWh (11,1 kWh/kW) enligt elmätaren. Det var andra året sedan starten i oktober 2010 som december månad gett mera solel än november hos oss. Det är dock lägre än fjolåret december med 69,9 kWh (14,6 kWh/kW).

Vilka solceller finns?

Olika typer av solceller

 • Monokristallina solceller. Monokristallina solcellsmoduler baseras på kisel. ...
 • Polykristallina solceller. ...
 • Tunnfilmssolceller. ...
 • Solceller integrerade i takmaterial. ...
 • Både el och värme med PVT. ...
 • Solceller under utveckling.

Hur länge håller en växelriktare?

Växelriktare behöver vanligtvis bytas ut efter 15 år och är den komponent i systemet som har kortast livslängd.

År ni nöjda med solceller?

Om man installerar solceller för ungefär 100 000 kronor får man en minskad elkostnad per år på mellan 6 0 kronor. Om man tar pengarna från madrassen och lägger dem på taket i stället så får man alltså en avkastning på 6-7 procent. Det är betydligt bättre än om man har pengarna på banken.

Är det miljövänligt att göra solceller?

Livscykelperspektiv. Solenergi produceras helt utsläppsfritt. Därför är solceller som väl är installerade en helt ren och miljövänlig energikälla, som varar i 25–35 år.

Vad är funktionsgaranti solceller?

Produktgaranti garanterar att produkten ska fungera i X antal år, om den av någon anledning går sönder under garantiperioden byts solcellsmodulen ut. Produktgarantin är den garanti som är viktigast. Många svenska leverantörer av solceller väljer att fokusera på effektgarantin.