:

Vad är normalt äldre?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad är normalt äldre?
  2. What is Hutchinson Gilford progeria syndrome?
  3. What is the best textbook on Hutchinson-Gilford progeria?
  4. What is progeria (HGPS)?
  5. Can a cure for progeria help children with heart disease?

Vad är normalt äldre?

De flesta av dagens 70-åringar lever ett aktivt liv med stor livstillfredsställelse. Det är först i 80-årsåldern som skillnaderna börjar synas mellan dem som har mindre besvär och dem som förlorat så mycket av sina funktioner att de blir beroende av andra.

What is Hutchinson Gilford progeria syndrome?

General Discussion. Progeria, or Hutchinson-Gilford progeria syndrome (HGPS), is a rare, fatal, genetic condition of childhood with striking features resembling premature aging. Children with progeria usually have a normal appearance in early infancy.

What is the best textbook on Hutchinson-Gilford progeria?

The Premature Aging Syndrome Hutchinson-Gilford Progeria: Insights into Normal Aging in: Brocklehurst’s Textbook of Geriatric Medicine and Gerontology, Seventh Edition. 2010:66-72. Brown WT. Progeria. In: NORD Guide to Rare Disorders.

What is progeria (HGPS)?

Progeria, or Hutchinson-Gilford progeria syndrome (HGPS), is a rare, fatal, genetic condition of childhood with striking features resembling premature aging. Children with progeria usually have a normal appearance in early infancy.

Can a cure for progeria help children with heart disease?

Researchers have confirmed the link between normal aging, heart disease and progeria, so finding a cure for progeria will not only help these special children, but might also help people who suffer from heart attacks, strokes and other aging-related conditions.