:

Hur många klarar inte aspiranten?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Hur många klarar inte aspiranten?
 2. Hur länge är man polisaspirant?
 3. Hur tränad måste man vara för att bli polis?
 4. Vad är uniq test?
 5. Hur många får förlängd aspirant?
 6. Hur många kuggar polisutbildningen?
 7. Vad blir man efter polisaspirant?
 8. Kan man bli polis utan gymnasieutbildning?
 9. Vilka egenskaper behöver man för att arbeta som polis?
 10. Måste man ha manuell körkort för att bli polis?
 11. Hur svårt är uniq?
 12. Får man lön under aspirant?

Hur många klarar inte aspiranten?

Minst sju personer har underkänts på aspiranten de senaste ett och ett halvt åren, enligt Polisförbundets studerandeombudsman Peter ”Peppe” Larsson. Ytterligare ett trettiotal har fått förlängd aspiranttjänstgöring då de inte uppnått målen på utsatt tid.

Hur länge är man polisaspirant?

Polisutbildningen är fem terminer som omfattar heltidsstudier och sex månaders betald aspirantutbildning. Som polis arbetar du med att förebygga, förhindra och utreda brott. Du hjälper och skyddar människor samt bidrar till att skapa ett tryggt samhälle. Det är ett omväxlande jobb med höga krav på bred kompetens.

Hur tränad måste man vara för att bli polis?

På prövningen kommer din kondition och styrka att mätas. Är du frisk, har en god grundkondition samt tränar allsidigt och regelbundet några gånger i veckan bör du klara de fysiska polistesterna. Förklaring av fysiska antagningskrav.

Vad är uniq test?

UNIQtestet är ett typ av teoretiskt IQ test, ett s.k. begåvningstest, som testar din verbala, spatiala och logiska förmåga. Det är datoriserat, 80 minuter långt och innehåller verbala- och icke-verbala delar, som test i synonymer, kubvikning, sifferserier och andra övningar i induktiv förmåga.

Hur många får förlängd aspirant?

Av de 44 studenter som började den funktionsinriktade utbildningen hösten 2019 har 39 anställts som poliser. 2 har inte blivit godkända på de obligatoriska eller examinerande momenten. 1 aspirant underkändes och 2 har fått förlängd aspirantutbildning.

Hur många kuggar polisutbildningen?

636 sökande kuggade på Uniq, ett datoriserat begåvningstest* och 24 föll bort på Neo-Pir, ett personlighetstest. Sammanlagt 67 procent. 203 sökande, 21 procent, underkändes i psykologbedömningen. 48 sökande, 5 procent.

Vad blir man efter polisaspirant?

I slutet av aspirantperioden söker aspiranten tillsvidareanställning i valfri polisregion. Efter godkänd aspiranttjänstgöring erhålles graden polisassistent.

Kan man bli polis utan gymnasieutbildning?

För att vara behörig till Polisutbildningen behövs det grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b (eller 1a1+1a2) och Historia 1b (eller1a1+1a2). I grundläggande behörighet ingår att man har en gymnasieexamen så man kan inte bara läsa de kurser som krävs för den särskilda behörigheten (samhällskunskap och historia).

Vilka egenskaper behöver man för att arbeta som polis?

I kompetensprofilen framhålls åtta kärnegenskaper som är viktigast för att lyckas i yrket: personlig mognad, lyhördhet, flexibilitet, engagemang, ansvarsfullhet, tålamod, noggrannhet och förmåga att kommunicera. – Egenskaperna ska utgöra grunden för vad som menas med begreppet lämplighet för polisyrket.

Måste man ha manuell körkort för att bli polis?

Giltigt svenskt körkort Du kan söka till polisutbildningen utan att ha körkort. Däremot måste du ha ett giltigt svenskt B-körkort (manuell växel) när du påbörjar utbildningen.

Hur svårt är uniq?

En tredjedel av de kallade, 654 personer, kom inte till testerna. Procentsatsen anger hur stor andel av de testade som underkändes: 636 sökande kuggade på Uniq, ett datoriserat begåvningstest* och 24 föll bort på Neo-Pir, ett personlighetstest. Sammanlagt 67 procent.

Får man lön under aspirant?

Hur mycket tjänar man under aspirantutbildningen? Hur mycket tjänar man under aspirantutbildningen? I nuläget 15 000 kronor per månad.