:

Vilka diagnoser får man inte ha som polis?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vilka diagnoser får man inte ha som polis?
  2. Vilken säkerhetsklass har polisen?
  3. Finns det en Längdgräns för att bli polis?
  4. Får man inte bli polis om man har adhd?
  5. Kan man bli polis fast man har adhd?

Vilka diagnoser får man inte ha som polis?

Angående neuropsykiatrisk diagnos, till exempel ADHD Om man har eller har haft ADHD eller annan neuropsykiatrisk diagnos kan man tidigare inte bli polis. Polisarbetet innebär många speciella och oförutsägbara situationer där det ställs höga krav på vilka beslut som ska fattas och hur man agerar.

Vilken säkerhetsklass har polisen?

Inom polisen finns säkerhetsklasserna 1, 2 och 3. De flesta medarbetare är placerade i säkerhetsklass 3. Skillnaden mellan säkerhetsklasserna beror på i vilken omfattning du, genom din anställning eller ditt uppdrag, får ta del av sekretessbelagda uppgifter.

Finns det en Längdgräns för att bli polis?

Polisutbildningen har inget längdkrav.

Får man inte bli polis om man har adhd?

Till dig som söker till polisutbildningen Om du har eller har haft ADHD eller annan neuropsykiatrisk diagnos ska du skicka in ett intyg till Plikt- och prövningsverket. Om du efter bedömningen av intyget uppfyller kriterierna kommer du att kunna boka en prövningstid.

Kan man bli polis fast man har adhd?

För att få möjlighet till prövning med en individuell bedömning hos Plikt- och prövningsverket behövs då ett läkarintyg. Om du har eller har haft ADHD eller annan neuropsykiatrisk diagnos behöver du ett läkarintyg utfärdat av en specialistläkare i psykiatri.