:

Vad händer när en atom tillförs energi?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Vad händer när en atom tillförs energi?
 2. Hur fylls Elektronskalen på?
 3. Vad kallas de partiklar som en atomkärna är uppbyggd av?
 4. Hur atomernas elektronskal är ordnade?
 5. Vad menas med att en atom befinner sig i sitt grundtillstånd?
 6. Hur är elektronerna fördelas runt atomkärnan?
 7. Vilka är de olika Elementarpartiklarna?
 8. Vad är tunga atomkärnor?
 9. Vad behöver metallatomer göra för att få Ädelgasstruktur?
 10. Hur uppstår en Molekylbindning?
 11. Hur joner bildas?
 12. Hur kan man Excitera en atom?

Vad händer när en atom tillförs energi?

När ett ämne värms upp tillförs energi till elektronerna. Elektronerna byter då till ett elektronskal längre bort från atomkärnan, de exciteras vilket har en högre energinivå.

Hur fylls Elektronskalen på?

Grundregeln är att energinivåerna fylls på inifrån och utåt, dvs de innersta skalen (lägst energi) fylls på först. Väteatomen har alltså en elektron i K- skalet och heliumatomen två elektroner i K-skalet. K-skalet har bara plats för två elektroner. När vi fyller på med nästa elektron tar den plats i L-skalet.

Vad kallas de partiklar som en atomkärna är uppbyggd av?

Sedan 1930-talet vet vi att atomer består av tre sorters partiklar. I mitten av atomen - i atomkärnan - finns protoner och neutroner. Och runt atomkärnan finns det elektroner. Först tänkte man sig att elektronerna kretsade runt kärnan, som planeter runt solen.

Hur atomernas elektronskal är ordnade?

Elektronskalen räknas från kärnan och utåt. Det innersta skalet kallas för K-skalet, nästa skal kallas för L-skalet, och därefter kommer M-skalet. På samma sätt fortsätter man i alfabetet tills man når Q-skalet, vilket är det yttsta skalet man behandlar i modellen.

Vad menas med att en atom befinner sig i sitt grundtillstånd?

Ett grundtillstånd hos ett kvantmekaniskt system (till exempel en atom, eller en molekyl) är det tillstånd där den har sitt lägsta energitillstånd. Exciterade tillstånd är alla tillstånd med högre energi än grundtillståndet.

Hur är elektronerna fördelas runt atomkärnan?

Runt kärnan kretsar sex elektroner som är uppdelade på två skal. Två stycken är placerade i det första skalet från kärnan räknat medan resterande fyra stycken är placerade i det andra skalet. För att lättare kunna omnämna elektronskalen namnger man dem från och med bokstaven K i alfabetet.

Vilka är de olika Elementarpartiklarna?

Atomer är uppbyggda av elementarpartiklarna: protoner, neutroner och elektroner. Atomer består av en atomkärna, som består av protoner och neutroner, omgiven av elektroner. Atomer med samma antal protoner sägs utgöra ett grundämne.

Vad är tunga atomkärnor?

Alla tyngre grundämnen som finns i och omkring oss har sedan bildats i olika processer i universum. Den vanligaste är energiprocessen som får vår sol och andra stjärnor att lysa: i stjärnornas inre smälts små, lätta atomkärnor samman till tyngre atomkärnor, varvid stora mängder energi frigörs.

Vad behöver metallatomer göra för att få Ädelgasstruktur?

Atomen har då 8 valenselektroner i det skalet. Exempel: Detta sker vanligtvis hos metallatomer som t. ex. Na, Li och Mg eftersom de har elektroner (1-2 stycken) i det yttersta skalet och samtidigt är dåliga på att hålla kvar sina egna elektroner och attrahera nya elektroner från andra ämnen (låg elektronegativitet).

Hur uppstår en Molekylbindning?

Molekylbindning kallas också kovalent bindning eller elektronparbindning. Vid molekylbindning delar atomen på en eller flera elektroner för att uppnå ädelgasstruktur. Hos grundämnen som har gasform vid rumstemperatur är det vanligt att dela på elektroner till exempel syre, kväve, väte, fluor och klor.

Hur joner bildas?

Joner är atomer som antingen har förlorat elektroner eller har extra elektroner. De är som atomer med laddning. Positiva och negativa laddningar dras till varandra. När de sätts ihop, bildas en jonförening.

Hur kan man Excitera en atom?

Svar: Atomer kan flyttas från sitt grundtillstånd till ett exciterat tillstånd genom att elektroner som i atomens olika skal kretsar omkring atomkärnan (den består av protoner och neutroner) flyttas från ett lägre till ett högre energitillstånd. På det sättet ändras atomens energitillstånd (energinivåer).