:

Vilken grad av våldsanvändning är tillåten om en polis skjuter med stöd av laga befogenhet?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vilken grad av våldsanvändning är tillåten om en polis skjuter med stöd av laga befogenhet?
  2. Hur ser polisens begåvningstest ut?
  3. Varför skjuter inte polisen?
  4. Får polisen ta med pistolen hem?
  5. Hur svårt är uniq test?
  6. Hur ska man tänka vid logiska tester?

Vilken grad av våldsanvändning är tillåten om en polis skjuter med stöd av laga befogenhet?

1 § Föreligger rätt till nödvärn enligt 24 kap. 1 § brottsbalken, får polisman använda skjutvapen för att avvärja svårare våld mot polismannen själv eller annan eller hot som innebär trängande fara för sådant våld.

Hur ser polisens begåvningstest ut?

Begåvningstestet är ett av flera test som den sökande måste få godkänt på för att kunna påbörja polisutbildningen. Den som genomför testet kan få 1-9 poäng på den så kallade Stanine-skalan. Ett resultat på mellan 3 och 6 Staninepoäng indikerar att den sökande har en normalbegåvning.

Varför skjuter inte polisen?

Får polisen ta med pistolen hem?

Hur svårt är uniq test?

Hur ska man tänka vid logiska tester?