:

Hur länge har vi använt fossila bränslen?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur länge har vi använt fossila bränslen?
  2. Vad händer om gasen stryps?
  3. Hur används rysk gas i Sverige?
  4. När började man använda fossila bränslen i större utsträckning och vilka följder har det fått?
  5. Var kommer gasen ifrån till stadsgas?
  6. Var får Sverige sin gas ifrån?
  7. Hur lång tid tar det att skapa kol?
  8. Hur länge räcker världens kollager?
  9. Vad kan påverka framtida användning av olja?
  10. Hur ska vi lösa vårt framtida behov av energi?

Hur länge har vi använt fossila bränslen?

Problemet med de fossila bränslena är att de skapats under hundratals miljoner år, men förbränns under ett par hundra år. Vid förbränningen återgår slutligen det lagrade kolet till atmosfären i form av koldioxid.

Vad händer om gasen stryps?

Skulle Ryssland strypa gasen till Europa kommer det inte att hota den svenska energiförsörjningen, enligt energiministern. Men priserna kommer att påverkas och gör det redan i dag.

Hur används rysk gas i Sverige?

Tysklands, Nederländernas och andra EU-länders stora energiberoende av Ryssland är väl känt. Men även svenska företag och hushåll går runt på rysk naturgas. Perstorp, raffinaderierna Preem och St1 är några av de cirka 90 anläggningarna utmed det ”danska röret”, som den västsvenska gasledningen kallas bland branschfolk.

När började man använda fossila bränslen i större utsträckning och vilka följder har det fått?

Ökad efterfrågan på fossila bränslen I samband med den industriella revolutionen och industrialiseringen under 1800-talet började användningen av fossila bränslen få negativa konsekvenser för miljön. Det var ångmaskinen (som eldades med stenkol) som lade grunden till den industriella revolutionen.

Var kommer gasen ifrån till stadsgas?

Numera utgörs stadsgas oftast av en blandning av naturgas eller biogas och luft. Naturgas leds från naturgaskällor i jordskorpan i milslånga pipelines eller fraktas alternativt i flytande form med fartyg/lastbil till en blandningsstation ansluten till stadsgasnätet.

Var får Sverige sin gas ifrån?

Naturgas som används i Sverige idag kommer till största delen via ledning från Danmark. En viss del kommer i flytande form, LNG, via fartyg från bland annat Norge. De största naturgasfyndigheterna i världen finns i Ryssland, Iran och Qatar. Dessa länder står för 55 procent av världens reserver.

Hur lång tid tar det att skapa kol?

Nya fossila bränslen bildas hela tiden, men det tar lång tid. Kol, olja och naturgas som vi nu utnyttjar bildades för miljoner år sedan. Torv räknas också som fossilt bränsle men är betydligt yngre. Den är bara några tusen år.

Hur länge räcker världens kollager?

Kol är den dominerande energikällan vid produktion av el (41%). Produktion och konsumtion av kol är ett enormt omfattande system som är svårt att radikalt förändras. Nu utvinningsbara reserver beräknas räcka i minst 164 år. Utsläppen av koldioxid ökar med användningen.

Vad kan påverka framtida användning av olja?

Vad gäller oljan kommer dess betydelse för el- och värmeproduktion att minska i det europeiska energisystemet tack vare olika substitut som bioolja och träpellets. Detta kommer dock att kräva stora investeringar.

Hur ska vi lösa vårt framtida behov av energi?

För att skapa en hållbar framtid för oss och vår planet måste vi ställa om till 100 procent förnybar energi och helt sluta använda fossila bränslen, som kol, olja och gas. Det är det enda sättet.