:

Vad betyder MoCA?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad betyder MoCA?
  2. Vad är likheten mellan en linjal och en klocka?
  3. Hur gör man en demensutredning?
  4. Vad blir man om man sväljer en linjal?
  5. Vad kallar man en groda utan ben?
  6. Vad heter världsmästaren i Svampplockning?

Vad betyder MoCA?

MoCA står för The Montreal Cognitive Assessment och är ett snabbt bedömningsinstrument som används vid misstänkt demenssjukdom. Det utvärderar uppmärksamhet och koncentration, exekutiva funktioner, minne, språklig förmåga, visuokonstruktiva förmågor, abstrakt tänkande, räkneförmåga och tids- och rumsorientering.

Vad är likheten mellan en linjal och en klocka?

Följande svar är godtagbara: a. Tåg-cykel = färdmedel, sätt att förflytta sig, man åker på dem. b. Linjal-klocka = mätinstrument, används för att mäta.

Hur gör man en demensutredning?

De görs på ett sjukhus, oftast på en minnesmottagning. En röntgenundersökning av hjärnan är vanligast, så kallad datortomografi. Ibland görs istället en undersökning med magnetkamera. En annan undersökning är en så kallad EEG-undersökning, som mäter aktiviteten i hjärnans nervceller.

Vad blir man om man sväljer en linjal?

Vad händer om man sväljer en linjal? – Man blir mätt!

Vad kallar man en groda utan ben?

10. Vad kallar man en groda utan ben? – Hopplös.

Vad heter världsmästaren i Svampplockning?

96. Vad heter världsmästaren i svampplockning? Champion.