:

Hur påverkar litium kroppen?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur påverkar litium kroppen?
  2. Vad händer om man äter litium?
  3. Hur många går upp i vikt av litium?
  4. Hur påverkar litium sköldkörteln?
  5. Varför nekas kejsarsnitt?

Hur påverkar litium kroppen?

Det är inte helt klarlagt hur litium verkar, men ämnet anses påverka natrium- och kaliumbalansen i hjärnans nervceller. Det i sin tur påverkar halterna av signalsubstanser i hjärnan, och de besvär man har vid bipolär sjukdom – mani och depression – dämpas.

Vad händer om man äter litium?

– Hörnstenen vid behandling av bipolär sjukdom är långtidsbehandling med stämningsstabiliserande läkemedel, där litium är ett bra förstahandsval. Det är också det enda stämningsstabiliserande läkemedlet som minskar risken för självmord.

Hur många går upp i vikt av litium?

Viktökning. Uppemot 30 procent av patienter som behandlas med litium kan drabbas av viktuppgång [54], vilken kan upp- till 10 kg eller mer [53].

Hur påverkar litium sköldkörteln?

Det är sedan länge känt att litium kan påverka sköldkörtelns funktion och orsaka hypotyreos. Huruvida sköldkörtelfunktionen återhämtar sig efter litiumutsättning har tidigare varit okänt. I vår studie undersöktes därför om litiumassocierad hypotyreos är reversibel hos patienter efter avslutad litiumbehandling.

Varför nekas kejsarsnitt?

Det talas därutöver sällan om alla besvär som är vanligare efter vaginal förlossning (som exempelvis inkontinens, levatorskador, levatordystoni, sfinkterruptur, framfall och kronisk smärta). Ett annat skäl som anges för varför man nekar kejsarsnitt är att kostnaden skulle vara högre för kejsarsnitt.