:

Var är riktad markberedning mest användbar?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Var är riktad markberedning mest användbar?
  2. När pollinerar tall?
  3. Hur förökar man granar?
  4. När ska man inte Markbereda?
  5. När ska man plantera efter avverkning?
  6. När kommer Tallpollen?
  7. Kan man ta sticklingar av gran?

Var är riktad markberedning mest användbar?

Resultaten i studien indikerar att vid markberedning i svår terräng (främst avseende lutning) kan riktade markberedningsmetoder vara ett lönsammare alternativ. När konventionell rundkörning kan användas är harvning dock förmodligen mer lönsamt.

När pollinerar tall?

Tallar och granar blommar i maj-juni. De är vindpollinerande och sprider vid blomning stora mängder gult pollen.

Hur förökar man granar?

Förökningen sker dels könligt med de vingförsedda fröna, dels vegetativt genom s.k. avläggare från de nedre, mot marken liggande grenarna. Fröfallet sker under oktober till februari. Ståndort: Granen är skogbildande på såväl friska som blöta marker, på bördiga såväl som på medelgoda marker.

När ska man inte Markbereda?

Här ska du inte markbereda I många fall ska fuktiga marker inte markberedas. Där kommer normalt rikligt med naturlig föryngring (av främst löv). Fuktiga marker kan också innehålla höga naturvärden där markberedning riskerar att förorsaka stora miljöskador.

När ska man plantera efter avverkning?

Det vanligaste är att plantera ett till tre år efter avverkning och efter maskinell markberedning av hygget. På de flesta marker är det lämpligt att ha 2 000 till 2 500 plantor per hektar. Täckrotsplantor är vanligast i norra Sverige. Barrotsplantor används till viss del i söder eller vid hjälpplantering.

När kommer Tallpollen?

Pollen. När tall och gran släpper sina pollen blir de flesta ytor utomhus fulla av gult damm. Det beror inte bara på att de släpper mycket pollen, de har också bland de största pollenkornen. Gran börjar ofta släppa sina pollen i mitten av maj och strax därefter sprider tallen sina pollen.

Kan man ta sticklingar av gran?

Rotning av gransticklingar görs lämpligast i lätt, genomsläppligt substrat. Stick ner kvisten 4-5 cm. Kvisten har inga rötter från början, vilket betyder att det måste vara en hög luftfuktighet runt barren. Vidare är det en fördel om man kan få rotbildningen att ske före det att knoppen bryter.