:

Måste man lämna ut personuppgifter till polisen?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Måste man lämna ut personuppgifter till polisen?
  2. Vad händer när polisen beslagtar en bil?
  3. Måste man visa legitimation för polisen?
  4. Är polis skyldig att identifiera sig?
  5. Vem beslutar om förverkande?
  6. Varför beslagtar polisen bilar?

Måste man lämna ut personuppgifter till polisen?

Polisen är skyldig att registrera allmänna handlingar enligt bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen. Personuppgifter måste också behandlas för att polisen ska kunna handlägga ärendet.

Vad händer när polisen beslagtar en bil?

Måste man visa legitimation för polisen?

Är polis skyldig att identifiera sig?

Vem beslutar om förverkande?

Varför beslagtar polisen bilar?