:

Hur många klarar SwedSec?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur många klarar SwedSec?
  2. Är SwedSec-licens svårt?
  3. Är SwedSec licens svårt?
  4. Vilka alternativ beskriver tillsammans korrekt vilka kostnader som täcks av en fonds förvaltningsavgift?
  5. Hur många frågor är det på SwedSec?
  6. Hur lång tid tar det att ta SwedSec?
  7. Vilka kostnader täcks av en fonds förvaltningsavgift?
  8. Vilket påstående är rätt om hur värdet på en obligationsfond påverkas jämfört med en penningmarknadsfond Vid en generell förändring av marknadsräntorna?

Hur många klarar SwedSec?

Det visar utvärderingen som hittills har besvarats av drygt 260 personer efter att de har skrivit SwedSecs test, och som du kan se en sammanställning av nedan. En stor majoritet klarar testet och är nöjda med de kunskaper utbildningen har gett.

Är SwedSec-licens svårt?

– Jag tyckte att SwedSecs test var tufft. Det var en stor spännvidd mellan frågornas svårighetsgrad, allt från riktigt lätta till rejält svåra. Samtidigt var det inga frågor som förvånade mig, utan innehållet i testet stämde bra överens med utbildningen.

Är SwedSec licens svårt?

– Jag tyckte att SwedSecs test var tufft. Det var en stor spännvidd mellan frågornas svårighetsgrad, allt från riktigt lätta till rejält svåra. Samtidigt var det inga frågor som förvånade mig, utan innehållet i testet stämde bra överens med utbildningen.

Vilka alternativ beskriver tillsammans korrekt vilka kostnader som täcks av en fonds förvaltningsavgift?

Vilka alternativ beskriver tillsammans korrekt vilka kostnader som täcks av en fonds förvaltningsavgift? Välj FEM svarsalternativ. Marknadsföring, förvaltning, tillsyn, administration, distribution. Fondbolag ska i årsberättelsen presentera fondens totalavkastning för de senaste fem åren (eller från starten).

Hur många frågor är det på SwedSec?

Beskrivning av det diagnostiska testet SwedSecs diagnostiska test för bolån innehåller ca 100 testuppgifter fördelade över tre fristående deltest: Produkter och processer. Ekonomi och marknad.

Hur lång tid tar det att ta SwedSec?

Fråga: Hur lång tid tar det innan jag är redo att skriva rådgivartestet hos Swedsec? Svar: Tänk baklänges. Om du läser igenom allt material i portalen en gång har du ca 90 timmars studier framför dig. Med största sannolikhet kommer du att behöva lägga mer tid än så.

Vilka kostnader täcks av en fonds förvaltningsavgift?

Fondbolagen tar ut en förvaltningsavgift som anges som en årlig procentuell avgift på det förvaltade kapitalet. Förvaltningsavgiften ska vanligtvis täcka kostnader för förvaltning, analysverksamhet, kundservice, administration och information till andelsägarna samt avgifter till förvaringsinstitutet.

Vilket påstående är rätt om hur värdet på en obligationsfond påverkas jämfört med en penningmarknadsfond Vid en generell förändring av marknadsräntorna?

Vilket påstående är rätt om hur värdet på en obligationsfond påverkas jämfört med en penningmarknadsfond vid en generell förändring av marknadsräntorna? Obligationsfondens värde påverkas mer än penningmarknadsfondens värde. Ju längre räntepapper en räntefond placerar i, desto större ränterisk, dvs.