:

Kan psoriasis påverka levern?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Kan psoriasis påverka levern?
  2. Vilka organ påverkas av psoriasis?
  3. Hur lätt smittar psoriasis?
  4. Hur snabbt kommer psoriasis?
  5. Vad kan trigga igång psoriasis?

Kan psoriasis påverka levern?

Det föreligger också högre risk att drabbas av ögonsjukdomar och ledbesvär, samt problem med levern. Psoriasisartrit är den vanligaste formen av samsjuklighet vid psoriasis och även den som varit känd längst. Många psoriasis sjuka uppger att de har ledbesvär, och cirka en tredjedel får psoriasisartrit.

Vilka organ påverkas av psoriasis?

Hur lätt smittar psoriasis?

Hur snabbt kommer psoriasis?

Vad kan trigga igång psoriasis?