:

Kan man få muskelvärk av simvastatin?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Kan man få muskelvärk av simvastatin?
  2. Kan man dela simvastatin?
  3. Vilka biverkningar har simvastatin?
  4. Kan man dela metformin?
  5. Är simvastatin farligt?

Kan man få muskelvärk av simvastatin?

Din läkare bör ta ett blodprov innan du börjar ta Teva, Simvastatin samt om du har några symtom på leverbesvär under behandling med Teva. Detta blodprov tas för att kontrollera din Simvastatin leverfunktion. Kontakta läkare omedelbart om du får oförklarlig muskelvärk, ömhet eller svaghet.

Kan man dela simvastatin?

Dosering: Rekommenderad dos är en tablett Simvastatin 10 mg, 20 mg, 40 mg eller 80 mg en gång dagligen. Tabletten ska sväljas. Vuxna: Den vanligaste startdosen är 10, 20 eller i vissa fall 40 mg dagligen. Din läkare kan, efter minst 4 veckor, behöva justera din dos till maximalt 80 mg per dag.

Vilka biverkningar har simvastatin?

Eventuella biverkningar

  • svullnad av ansikte, tunga och svalg, vilket kan orsaka andningssvårigheter (angioödem)
  • svår muskelvärk, vanligtvis i axlar och höfter.
  • utslag med svaghet i armar, ben och nackmuskulatur.
  • värk eller inflammation i lederna (reumatisk polymyalgi)
  • inflammation i blodkärl (vaskulit)

Kan man dela metformin?

Om tabletterna krossas eller tuggas så att de små kornen i tabletterna går sönder finns risk för irritation i matstrupen.

Är simvastatin farligt?

Du som haft en infarkt eller andra diagnosticerade hjärt- och kärlproblem bör äta statiner om det kan ske utan biverkningar. Har du anlag för höga kolesterolvärden, så kallad familjär hyperkolesterolemi, FH, ska du inte tacka nej till statiner. Personer med den här ärftligheten dör i förtid utan behandling.