:

Vad är en cancer?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad är en cancer?
  2. Hur går brachyterapi till?
  3. Hur lång tar den totala strålningen från apparaten?
  4. Kan strålning behandla cancer?
  5. Vad är strålbehandling?

Vad är en cancer?

Cancer är ett samlingsnamn för många olika sjukdomar. De har olika symtom och behandlas på olika sätt. Möjligheten att bli av med dem varierar också. Men en sak är lika: Cancersjukdomarna uppstår på grund av att en eller flera celler förändras och utvecklas till cancerceller.

Hur går brachyterapi till?

Inre strålbehandling, brachyterapi, innebär att en strålkälla placeras inuti eller nära det område som ska behandlas. Då kan man ge en avgränsad dos strålning riktad direkt mot tumören, med så lite påverkan som möjligt till den friska vävnaden intill.

Hur lång tar den totala strålningen från apparaten?

Den totala strålningstiden brukar vara två till fem minuter. Hela besöket tar mellan 10 och 20 minuter. När apparaten slås av är också strålningen borta. Ingen strålning blir kvar i kroppen efteråt.

Kan strålning behandla cancer?

Strålning kan behandla cancer, men också ge vissa besvärliga bieffekter. Trots detta är det många gånger värt besväret. Strålning står för nästan en tredjedel av all bot från cancer och många andra får en klart förbättrad framtidsutsikt med hjälp av strålbehandlingen.

Vad är strålbehandling?

Strålbehandling är en vanlig behandling vid många olika former av cancer. Behandlingen kan användas för att ta bort en cancertumör, för att bromsa sjukdomen eller lindra symtom. Det gör inte ont att få strålbehandling men den kan ge biverkningar.