:

Vilka läkemedelsgrupper ingår i generell anestesi?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vilka läkemedelsgrupper ingår i generell anestesi?
  2. Vilka kännetecken kan du se hos en patient med smärta?
  3. Vad gör propofol?
  4. Vad får man göra som anestesisjuksköterska?
  5. Vilka bedövningsmedel var vanliga förr?

Vilka läkemedelsgrupper ingår i generell anestesi?

Annars får man till en riskpatient ge läkemedlet intravenöst en stund före operationens slut. Flera läkemedelsgrupper kan komma ifråga för att förebygga illamående: 5-HT3-antagonister, lågdos neuroleptika och kortison. Det senare behövs ges i god tid, eftersom tillslagstiden är relativt lång.

Vilka kännetecken kan du se hos en patient med smärta?

Med hjälp av smärtteckning kan patienten markera var det gör ont och hur smärtan känns. Smärtteckningen kan ingå i en djupare smärtanalys och vara av diagnostisk betydelse för om smärtan exempelvis är nociceptiv eller neuropatisk.

Vad gör propofol?

Propofol är ett kortverkande anestesiläkemedel för intravenöst bruk, som ger snabbt insomnande och uppvaknande, med betydligt mindre risk för illamående än de flesta andra anestesimedel. Propofol har en bieffekt som måste beaktas, nämligen lokal smärta från kärlet där injektionen sker.

Vad får man göra som anestesisjuksköterska?

Narkossjuksköterska är en specialistsjuksköterska som mestadels arbetar på operationsavdelning med att självständigt söva patienter, ge olika form av bedövning, assistera narkosläkare vid tex ryggbedövning eller olika form av nervblockader, övervaka och ge avancerad vård under pågående operation.

Vilka bedövningsmedel var vanliga förr?

Hejdlöst testande. Under de första fyra decennierna av 1900-talet var det mest använda lokalbedövningsmedlet Prokain, vars upphovsman var tysken Alfred Einhorn. Medlet lanserades senare som Novocain. Det var kemiskt närbesläktat med kokainet.