:

Vad är Pyogent granulom?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad är Pyogent granulom?
  2. Vad är skivepitelcancer?
  3. Varför får män granulom?
  4. Varför får man granulom?
  5. Vad är Bullös Pemfigoid?
  6. Vilka vanligt förekommande komplikationer finns vid gastrostomi?

Vad är Pyogent granulom?

Pyogent granulom är ett benignt förvärvat hemangiom, som oftast förekommer hos barn och unga vuxna.

Vad är skivepitelcancer?

Skivepitelcancer är en form av hudcancer som oftast beror på att du har varit mycket i solen, utan att du behöver ha bränt dig. Skivepitelcancer blir allt vanligare men de flesta som får sjukdomen blir av med den efter behandling. Det allra flesta som får skivepitelcancer är över 40 år.

Varför får män granulom?

Granuloma annulare karaktäriseras av hudfärgade knölar eller vårtor som uppkommer i symmetriska ringformationer. Denna hudåkomma kan vara återkommande eller kronisk. Den drabbar ofta barn och unga vuxna. Även om orsaken till granuloma annulare är okänd, kan den utlösas av insektsbett, infektioner och solexponering.

Varför får man granulom?

Granuloma annulare karaktäriseras av hudfärgade knölar eller vårtor som uppkommer i symmetriska ringformationer. Denna hudåkomma kan vara återkommande eller kronisk. Den drabbar ofta barn och unga vuxna. Även om orsaken till granuloma annulare är okänd, kan den utlösas av insektsbett, infektioner och solexponering.

Vad är Bullös Pemfigoid?

Bullös pemfigoid är en blåsbildande hudsjukdom hos personer över 65 år, ofta män. Bullös pemfigoid är en autoimmun sjukdom. BP-180 och BP-230 är hemidesmosomala proteiner, som förankrar keratinocyterna i stratum basale. Vid bullös pemfigoid bildas IgG antikroppar mot dessa strukturer.

Vilka vanligt förekommande komplikationer finns vid gastrostomi?

Vanligen krävs 2-4 byten årligen. Allvarligare komplikationer (peritonit, blödning, skada på tunntarm eller kolon, fistelbildning, avflödeshinder från ventrikeln pga felaktigt placerad gastrostomi m fl) är ovanliga och vanligare vid PEG-proceduren jämfört med videoassisterad laparoskopisk gastrostomi.