:

Vad kan man använda uran till?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad kan man använda uran till?
  2. Var slutförvaras kärnbränsle?
  3. Vad händer om Tjernobyl bombas?
  4. Vad är radioaktivt avfall?
  5. Hur mäts radioaktiv strålning i Nordeuropa?
  6. Vad är en ny symbol för radioaktivitet?

Vad kan man använda uran till?

Uran är det ämne som används som kärnbränsle i de flesta kärnkraftreaktorer i världen, och i alla svenska reaktorer. Det är en lång process från brytning av uranmalmen tills det utbrända bränslet hamnar i ett slutförvar i Sverige. Processen går via anrikning, bränsletillverkning och reaktordrift.

Var slutförvaras kärnbränsle?

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) bedriver sedan mitten av 1980-talet ett slutförvar för låg- och medelaktivt radioaktivt avfall i en bergförlagd anläggning (SFR) i Forsmark.

Vad händer om Tjernobyl bombas?

Det värsta som kan hända är att en brand eller explosion orsakar det radioaktiva materialet i reaktorn att kastas ut i atmosfären, i sådant fall skulle det kunna orsaka en liknande olycka som Tjernobyl. Olyckan förändrar på många sätt bilden av kärnkraftssäkerhet.

Vad är radioaktivt avfall?

Radioaktivt avfall är radioaktivt material, en restprodukt. Vid sitt sönderfall avger det joniserande strålning, som kan vara hälsofarlig. I kärnbränslecykeln kan nyligen använt avfall vara tillräckligt radioaktivt för att orsaka död genom strålsjuka.

Hur mäts radioaktiv strålning i Nordeuropa?

Mystisk radioaktivitet mäts i Nordeuropa Flera nordiska mätstationer har rapporterat att de har fångat upp svag radioaktiv strålning som inte har någon naturlig förklaring. Enligt Statens strålskyddsinsitut har man uppmätt låga nivåer av de radioaktiva isotoperna cesium-134, cesium-137, kobolt-60 och rutenium-103.

Vad är en ny symbol för radioaktivitet?

Ny symbol för radioaktivitet. Den klassiska varningsskylten för radioaktivitet är gul och svart med en propellerliknade symbol. Det internationella atomenergiorganet ( IAEA) har tillsammans med Internationella Standardiseringskommissionen (ISO) 2007 lanserat en kompletterande varningsskylt .