:

Hur går en mordutredning till?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Hur går en mordutredning till?
 2. Är polisrapporter offentliga?
 3. Hur lång tid tar en mordutredning?
 4. Vad är offentlighetsprincipen för något?
 5. När blir en dom offentlig?
 6. Vilka är de olika Misstankegraderna?
 7. Hur lång tid har man på sig att väcka åtal?
 8. Hur blir man en Kriminaldetektiv?

Hur går en mordutredning till?

3.2.1 Involverade aktörer i en mordutredning I en mordutredning deltar ett antal olika aktörer. Olika typer av poliser kommer i kontakt med mord i olika stadier; allt från första patrull på plats, som oftast utgörs av polis i yttre tjänst, till kriminaltekniker och utredare.

Är polisrapporter offentliga?

Polisen prövar om: Handlingen du efterfrågar finns hos polisen. Det är en allmän handling. Uppgifter i den omfattas av sekretess och om det finns några begränsningar i sekretessen.

Hur lång tid tar en mordutredning?

Brottsutredningen kan tas upp på nytt Beroende på brottets svårighetsgrad är preskriptionstiden i svensk lag 2, 5, 10 eller 15 år. När preskriptionstiden löpt ut finns ingen möjlighet att återuppta ärendet och få någon dömd för brottet. För de allra grövsta brotten, till exempel mord, finns ingen preskriptionstid.

Vad är offentlighetsprincipen för något?

Offentlighetsprincipen är central i den svenska rättsordningen. Den innebär att allmänheten, ofta enskilda individer och företrädare för media, har rätt till insyn i och tillgång till information om statens och kommunernas verksamhet.

När blir en dom offentlig?

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet, till exempel en domstol, och är inkommen till eller upprättad av myndigheten. Det innebär att alla handlingar som lämnas in till en domstol i ett pågående mål eller ärende blir allmänna och kan begäras ut av vem som helst.

Vilka är de olika Misstankegraderna?

I Sverige finns fyra grader av misstanke:

 • Kan misstänkas. Detta är den lägsta graden av misstanke. ...
 • Skäligen misstänkt. ...
 • På sannolika skäl misstänkt. ...
 • Tillräckliga skäl för åtal.

Hur lång tid har man på sig att väcka åtal?

Från att en person häktats ska åklagaren normalt sett väcka åtal inom 14 dagar, men tiden kan förlängas efter beslut av domstolen. Hur lång tid själva förundersökningen tar beror till stor del på vilken typ av brott det rör sig om.

Hur blir man en Kriminaldetektiv?

Se vilka lediga jobb som Polisen har och sök så många av dem som möjligt. Samtidigt som du söker jobb hos Polisen, ansök också till Polisutbildningen - är också mitt råd. Om du är behörig sökande (och då krävs det att man även har B-körkort och är simkunnig) - har du möjlighet att komma in på polisutbildningen.