:

Hur fungerar radioaktiv strålning?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur fungerar radioaktiv strålning?
  2. Vad händer om man blir utsatt för radioaktiv strålning?
  3. Vad innebär Strålningssjuka?
  4. Hur behandlas strålskador?
  5. Hur mycket radioaktiv strålning är farlig?
  6. Hur nära Tjernobyl kan man bo?

Hur fungerar radioaktiv strålning?

Radioaktivitet kallas den process då instabila atomkärnor spontant sönderfaller och avger joniserad strålning. Om en person blir utsatt för höga doser av joniserad strålning kan kroppens celler skadas eller till och med dö. Hur stor skadan blir beror på vilken typ av strålning och hur länge personen utsätts för den.

Vad händer om man blir utsatt för radioaktiv strålning?

Exempel på akuta strålskador kan vara illamående, hudrodnader, ögonskador, nedsatt immunförsvar och sterilitet – och kan i värsta fall leda till att en person avlider. Akuta strålskador uppstår endast vid mycket höga stråldoser och förekommer sällan inom diagnostiken men kan förekomma inom strålbehandling.

Vad innebär Strålningssjuka?

Strålsjuka är en sjukdom som uppstår till följd av att en individ exponerats för joniserande strålning, till exempel efter röntgenstrålning, en kärnkraftsolycka eller kärnvapendetonation. Symptomen beror på en omfattande förstörelse av celler; de organ som har många celler under delning drabbas hårdast.

Hur behandlas strålskador?

Omhändertagande av akut strålskadade personer på sjukhus Vid ett kärnkraftshaveri som orsakar flera strålskadade personer aktiveras sjukhusens katastrofplaner i kärnkraftslänen. Sjukhusfysiker kontaktas för att assistera på akutmottagningen.

Hur mycket radioaktiv strålning är farlig?

Strålsjuka. Ifall hela kroppen exponeras för en mycket hög stråldos (över en sievert, det vill säga 1000 millisievert) under en kort tid, utvecklas strålsjuka. En stråldos på mer än 8 sievert under en kort tid leder med stor sannolikhet till döden.

Hur nära Tjernobyl kan man bo?

Vid ankomst passerar vi en första gränskontroll som släpper in oss i den yttre zonen, vars gräns löper 30 kilometer från katastrofens nollpunkt (kärnkraftsverket). Vi får information om staden Tjernobyl innan katastrofen, vad som hände i under aprilnatten 1986, och vad forskarna arbetar med på området idag.