:

Hur Feodalsamhället fungerade?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur Feodalsamhället fungerade?
  2. Hur påverkade kyrkan samhället under medeltiden?
  3. Vad är det feodala systemet?
  4. Vad hade kyrkan för betydelse under medeltiden?
  5. Får adeln pengar?
  6. Hur betalade kungen riddarna?

Hur Feodalsamhället fungerade?

Feodalism: För att kunna styra ett rike delade kungen/drottningen upp det i mindre områden. Dessa kallades län. Härskaren hade makten över alla länen men delade ut maktbefogenheter till olika vasaller som fick styra länen åt honom. Dessa vasaller kunde i sin tur fördela mindre områden till sina egna "undervasaller".

Hur påverkade kyrkan samhället under medeltiden?

Om man hade syndat vände man sig till kyrkan för att få botgöring. Kyrkans normer och tankesätt genomsyrade hela samhället, även lagstiftningen. För omvärlden framstod Västeuropa under medeltiden som en enhet med påven i Rom som överhuvud.

Vad är det feodala systemet?

feodalism (bildning till medeltidslatin feʹudum 'län', 'förläning', egentligen 'besittning av boskap', ett ord som troligen är av germanskt ursprung), term som inom historisk forskning används för att beteckna det medeltida länsväsendet med dess specifika rättsliga förhållanden.

Vad hade kyrkan för betydelse under medeltiden?

Kyrkan och religionen styrde människornas liv på medeltiden. Kyrkans lära gick ut på att livet på jorden endast utgjorde ett förspel till det kommande eviga livet efter döden. För att bli garanterad en plats i paradiset var man därför tvungen att leva enligt kyrkans regler.

Får adeln pengar?

Adeln kan ekonomiskt delas in i två läger: de som har skapat nya förmögenheter i modern tid och de som har fått ärva gods och pengar från tidigare generationer. Och att äga ett eller flera gods är viktigt för nästan varje adelsperson. Herman Lindqvist säger att adelns namn fortfarande lockar till giftermål.

Hur betalade kungen riddarna?

En meriterad väpnare kunde få riddarslaget av kungen men också förvägras ett välförtjänt sådant om han föll i onåd. Det mest kända exemplet på det sistnämnda är drotsen Bo Jonsson (Grip) som aldrig blev slagen till riddare.