:

Måste man besikta lekplatser?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Måste man besikta lekplatser?
 2. Vilka regler gäller för lekplatser?
 3. Hur ofta ska man byta sand i sandlådan?
 4. Vem ansvarar för lekplatser?
 5. När krävs fallskydd lekplats?
 6. Måste man ha staket runt gungor?
 7. Vart ska man placera sandlåda?
 8. Var kan man köpa sand till sandlåda?
 9. Får man leka på dagis när det är stängt?
 10. Får man leka på alla lekplatser?
 11. Vad innebär att en lekplats skall vara tillgänglig?
 12. Hur långt ska det vara mellan gungor?
 13. Hur mycket kostar det att bygga en lekplats?
 14. Måste man gräva ner sandlåda?
 15. Vad ska man ha i botten på en sandlåda?

Måste man besikta lekplatser?

Planer för besiktning, kontroll, drift och underhåll bör upprättas för varje lekplats, såväl ny som befintlig, och följas. Det finns inget direkt krav i vare sig PBL eller produktsäkerhetslagen på att årliga besiktningar måste genomföras. Kravet på fastighetsägaren är att lekplatser och lekredskap ska vara säkra.

Vilka regler gäller för lekplatser?

Plan- och bygglagen kräver att lekplatser är säkert utformade och att de underhålls för att inte skaderisker ska uppkomma med tiden. Produktsäkerhetslagen ställer krav på lekredskapens utformning. Produkterna måste vara säkra och får inte orsaka skada på person.

Hur ofta ska man byta sand i sandlådan?

Sanddjupet ska vara minst 30 cm för lekred- skap som har en fallhöjd på en till två meter. Sanden som används bör underhållas kontinuerligt för att sedan en gång om året besiktigas enligt svensk standard för lekred- skap SS-EN 1176-1-7,10-11, 1177.

Vem ansvarar för lekplatser?

Fastighetsägarens ansvar Fastighetsägare som till exempel kommunen, bostadsbolag eller bostadsrättsföreningar, ansvarar för att lekplatsens egenskaper upprätthålls (PBL). Ansvaret för att utrustningen är säker gäller oavsett tillverkningsår (PSL).

När krävs fallskydd lekplats?

För alla lekredskap med en fri fallhöjd på mer än 600mm eller redskap med en tvingande rörelse, så skall islagsytor runt lekredskap inom minimiutrymmet (säkerhetsområdet) ha ett stötdämpandeunderlag som uppfyller de fastställda krav som återfinns i de publicerade europeiska standarder för lekplatser, SS-EN 1176 och SS- ...

Måste man ha staket runt gungor?

Några nyheter är: Beträffande placering av staket eller inspringningsskydd framför och bakom gungställningar krävs ett extra utrymme på 1,5 meter utanför islagsytan. Vippgungor av typ 2, 3 och 4 kan nu ha ett överlappande fallutrymme.

Vart ska man placera sandlåda?

Tips 1: Placera sandlådan på en plats med tillräckligt med solljus. Var har du placerat din sandlåda eller var planerar du att placera den i din trädgård? När du placerar sandlådan på en mörk och fuktig plats är det mer sannolikt att sanden blir möglig.

Var kan man köpa sand till sandlåda?

SANDLÅDESAND 20KG (P-02821) | Byggmax.

Får man leka på dagis när det är stängt?

Således är det inte förbjudet att vistas på förskolans gård då förskolan är stängd. Det som kan göra pedagogernas svar förståeligt är att det på vissa förskolors gårdar görs besök av personer som inte leker eller umgås utan använder platsen på annat sätt med nedskräpning och i vissa fall orsakar skadegörelse som följd.

Får man leka på alla lekplatser?

Vad som egentligen gäller vid privata samt allmänna lekplatser varierar. Om en lekplats är på mark som ägs av en bostadsrättsförening så kan man enligt lagen avhysa dem därifrån. Men det kan också vara ok att leka i den - om marken enligt kommunens detaljplan är utmärkt som allmän plats.

Vad innebär att en lekplats skall vara tillgänglig?

På en tillgänglig lekplats ska alla ha möjlighet att leka och umgås tillsammans. Man ska kunna röra sig fritt runt hela området med eller utan hjälpmedel. Det är viktigt med genomtänkta val när man bestämmer vilken typ av utrustning och lekredskap som ska finnas och placeras på den tillgängliga lekplatsen.

Hur långt ska det vara mellan gungor?

Avståndet mellan gungtillbehör (t. ex. en gungsits) och marken bör vara minst 35 cm. Avståndet mellan två gungor eller mellan gunga och ställningsram bör vara minst 30 cm.

Hur mycket kostar det att bygga en lekplats?

Kostnaden för hela byggandet kan variera, i och med att de flesta lekplatser ser olika ut. Dessutom beror det på vad för typ av material man köper, och vilken kvalitet det material har. Vissa lekplatser kostar bara runt 5000 kronor medan andra kan kosta upp mot 100 000 kronor.

Måste man gräva ner sandlåda?

Om sandlådan anläggs på en gräsmatta brukar jorden grävas bort en bit ner under sargens höjd för att få tillräckligt med sanddjup. Ett tips är att lägga markväv eller cementplattor i botten och på sidorna av lådan innan sanden fylls i. Då blandar sig inte sanden med underlaget och ogräs tar sig inte in så lätt.

Vad ska man ha i botten på en sandlåda?

Om sandlådan inte har en botten rekommenderar vi att du antingen lägger stenplattor som den kan stå på eller täcker botten med en fiberduk. För att undvika att djur letar sin fram till sandlådan är det bäst att kunna täcka över sanden med något när sandlådan inte används.