:

Hur länge cirkulation på pool?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur länge cirkulation på pool?
  2. Hur mycket bärlager under pool?
  3. Vad kostar betong 2022?
  4. Hur mycket makadam till pool?
  5. Vad ska man ha under en pool?

Hur länge cirkulation på pool?

En tumregel för hur mycket pumpen skall vara igång är att den volym vatten du har i poolen skall filtreras 3 ggr per dygn. Detta brukar motsvara en drifttid på 6-8 timmar per dygn. Minst 3 % av vattnet bör bytas ut varje vecka mot färskvatten.

Hur mycket bärlager under pool?

Djupet beror på pooldjupet (normalt 1,5 m), mängden makadam och isolering. Normalt sätt brukar man gräva ca 150 mm djupare än pooldjupet. Dvs 1.65 m om man skall installera en pool som är 1.5 m djup. Fiberduk placeras på den solida botten.

Vad kostar betong 2022?

Platta (80 mm betong med 300 mm isolering): 70.000 kr. Radonspärr: 25.000 kr. Totalt: 135.000 kr.

Hur mycket makadam till pool?

1. Makadam minimum 150-300 mm (beroende på markförhållanden) fylls i schakten och packas med markvibrator, 6 överfarter åt olika håll är oftast tillräckligt för en markvibrator 60-100 kg.

Vad ska man ha under en pool?

Underlag till pool ovan mark

  • Gräv ut ett 15-30 centimeter djup lika stort som din pool är stor och håll det vågrätt och rakt.
  • Fyll utgrävningen med sand eller stenmjöl, platta till och säkerställ att ytan är plan.
  • Lägg på ett lager cellplast över din fyllda utgrävning och placera sedan din pool på underlaget.