:

Hur bygger nötväckan sitt bo?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur bygger nötväckan sitt bo?
  2. När lägger nötväckan sina ägg?
  3. Vilken fågel går med huvudet neråt?
  4. När lägger svalor ägg?
  5. Vad kallas Bergfinken i Jämtland?
  6. Vilka fågel kan klättra nedåt?

Hur bygger nötväckan sitt bo?

Nötväckor är ortstrogna och förekommer framför allt i trädgårdar i närheten av lövskog. De häckar gärna i äldre trädgårdar och parker med stora träd. De bygger sitt bo i naturliga håligheter i äldre träd och kan även överta gamla hackspettsbon. Ingångshålet muras igen till rätt storlek med fuktig lera i flera lager.

När lägger nötväckan sina ägg?

Häckning. Lägger 6-8 ägg i april-maj. Endast honan ruvar, ruvningstid 13-18 dygn. Ungarna i boet i 23-26 dygn.

Vilken fågel går med huvudet neråt?

Nötväckan klättrar bra uppåt, nedåt och åt sidorna. Bland fåglar i Sverige är den ensam om att kunna klättra och t o m hoppa nedåt med huvudet före – ett bra kännetecken. Den lever av insekter som den hittar i trädens barkspringor.

När lägger svalor ägg?

Fågelungar – från ägg till utflugna

ArtVetenskapligt namnÄggläggningstid, normalt:
LadusvalaHirundo rustica1/6-18/6
HussvalaDelichon urbica11/6-28/6
SädesärlaMotacilla alba16/5-1/6
RödhakeErithacus10/5-28/5

Vad kallas Bergfinken i Jämtland?

I östra Jämtland har den utöver gäddfräs även kallats gäddsparv medan den i norra Jämtland istället kallades härsparv eftersom dess ankomst om våren där istället sammanföll med harens lek.

Vilka fågel kan klättra nedåt?

Nötväckan är den enda fågel hos oss som kan klättra med huvudet nedåt. Den bygger sitt bo i håligheter i träd, gärna i holkar. Om ingångshålet är för stort murar fågeln igen det lämplig storlek.