:

Hur länge får en anställd vara föräldraledig?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur länge får en anställd vara föräldraledig?
  2. Hur länge får man vara föräldraledig i Norge?
  3. Kan arbetsgivare neka 10 dagar?
  4. Måste man ta ut 10 dagar i följd?
  5. När kan arbetsgivaren inte neka föräldraledighet?

Hur länge får en anställd vara föräldraledig?

Bland annat har en förälder rätt att vara helt föräldraledig 18 månader från att barnet fötts eller adopterats. En arbetstagare kan också förkorta sin arbetstid med upp till en fjärdedel fram tills barnet fyllt åtta år eller har avslutat sitt första skolår.

Hur länge får man vara föräldraledig i Norge?

Föräldrar har rätt till föräldraledighet i totalt 12 månader vid födsel och efter födseln. Dessa 12 månader omfattar bland annat mammans rätt till föräldraledighet i upp till 12 veckor under graviditeten och 6 veckors föräldraledighet reserverat för mamman efter födseln.

Kan arbetsgivare neka 10 dagar?

En medarbetare som har blivit förälder, men inte varit gravid, har rätt att vara ledig i samband med att barn föds eller adopteras. Det är Försäkringskassan som betalar ersättning för 10-dagar till medarbetaren. Du som arbetsgivare betalar ingenting.

Måste man ta ut 10 dagar i följd?

Det är 10 arbetspass man har rätt att avstå och få ersättning för, i samband med att barnet föds. Det spelar ingen roll hur långa arbetspassen skulle ha varit. Man behöver inte ta ut de tio dagarna direkt efter att barnet har fötts eller ta ut dagarna i följd.

När kan arbetsgivaren inte neka föräldraledighet?

Om anmälan skett med för kort varsel, önskemålet rör en felaktig period, om inget samråd skett eller om det kan medföra påtaglig störning i verksamheten kan arbetsgivaren ändå ha rätt att neka föräldraledighet, även om arbetstagarens rätt till ledighet väger väldigt tungt.