:

Hur lång uppsägningstid har man enligt lag?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur lång uppsägningstid har man enligt lag?
  2. Kan man avtala bort uppsägningstid?
  3. Hur lång uppsägningstid har jag kollektivavtal?
  4. Kan man ha 6 månaders uppsägningstid?
  5. Vad händer om man inte följer uppsägningstiden?
  6. Hur lång uppsägningstid har man vid tillsvidareanställning?
  7. Hur lång uppsägningstid utan kollektivavtal?
  8. Vad menas med 3 månaders uppsägningstid?

Hur lång uppsägningstid har man enligt lag?

Uppsägningstid. 11 § För både arbetsgivare och arbetstagare gäller en minsta uppsägningstid av en månad. - sex månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst tio år. - när arbetstagaren skulle ha återupptagit sitt arbete enligt den anmälan om föräldraledighet som gäller när uppsägningen sker.

Kan man avtala bort uppsägningstid?

Uppsägningstiden bestäms vanligen av anställningstid. Genom reglering i anställningsavtalet kan arbetstagare och arbetsgivare komma överens om kortare eller längre uppsägningstid. Överenskommelsen får inte strida mot gällande kollektivavtal eller innebära att uppsägningstiden blir kortare än den månad som LAS anger.

Hur lång uppsägningstid har jag kollektivavtal?

Uppsägningstid. Enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) är uppsägningstiden minst en månad, oavsett om du blir uppsagd eller om du säger upp dig själv. Finns det kollektivavtal på din arbetsplats kan uppsägningstiden vara länge. Uppsägningstiden räknas från den dag du får ett skriftligt uppsägningsbesked.

Kan man ha 6 månaders uppsägningstid?

Anställd i mellan 6 till 7 år - 4 månaders uppsägningstid. Anställd i mellan 8 till 9 år - 5 månaders uppsägningstid. Anställd i 10 år eller längre - 6 månaders uppsägningstid.

Vad händer om man inte följer uppsägningstiden?

När arbetstagaren inte iakttar uppsägningstiden Enligt 38 § LAS blir arbetstagaren skadeståndsskyldig om han eller hon inte iakttar uppsägningstiden. Skadeståndet ska täcka den ekonomiska förlust som arbetsgivaren drabbats av på grund av att arbetstagaren inte iakttagit uppsägningstiden.

Hur lång uppsägningstid har man vid tillsvidareanställning?

Om din arbetsplats saknar kollektivavtal har du enligt lagen om anställningsskydd (LAS) 1 månads uppsägningstid oavsett hur länge du varit anställd och oavsett din ålder.

Hur lång uppsägningstid utan kollektivavtal?

Om du och din arbetsgivare inte har avtalat om någon uppsägningstid, gäller uppsägningstiden i det eventuella kollektivavtal du omfattas av. Om du inte omfattas av något kollektivavtal har du en månads uppsägningstid enligt lagen om anställningsskydd, LAS.

Vad menas med 3 månaders uppsägningstid?

Uppsägningstiden för en lägenhet är tre månader om du har ett tillsvidareavtal. Hela kalendermånader räknas vilket betyder att om du säger upp lägenheten den 5 januari måste du även betala för hela februari, mars och april. Är ditt hyresavtal tidsbestämt så kanske andra regler gäller.