:

Vilka rättigheter har en smittad person enligt smittskyddslagen?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Vilka rättigheter har en smittad person enligt smittskyddslagen?
 2. Vad säger smittskyddslagen?
 3. Vad säger smittskyddslagen om Corona?
 4. Vilket år kom smittskyddslagen?
 5. Hur sker kontaktsmitta?
 6. Vad avgör när du inte längre anses vara smittsam Vilka kriterier ska vara uppfyllda?
 7. Vilka är de sexuellt överförbara sjukdomar som omfattas av smittskyddslagen?
 8. Kan man anmäla någon som har Corona?
 9. Måste man berätta om man har Covid?
 10. Vad händer om man inte följer rekommendation?
 11. Hur smittar kontaktsmitta?
 12. Vad är förhållningsregler?

Vilka rättigheter har en smittad person enligt smittskyddslagen?

 • Var och en skall genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar.
 • Den som vet eller har anledning att misstänka att han eller hon bär på en smittsam sjukdom är skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att skydda andra mot smittrisk.

Vad säger smittskyddslagen?

Smittskyddslagen och smittskyddsförordningen syftar till att förhindra att smittsamma sjukdomar sprids till eller mellan människor. Allmänfarliga sjukdomar och vissa andra smittsamma sjukdomar är anmälningspliktiga sjukdomar och ska anmälas i enlighet med 2 kap. 5 § smittskyddslagen.

Vad säger smittskyddslagen om Corona?

Covid-19 klassas som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. Att klassa covid-19 som allmänfarlig och samhällsfarlig stärker den svenska beredskapen.

Vilket år kom smittskyddslagen?

Smittskyddslag (2004:168) Svensk författningssamling :168 t.o.m. SFS 2022:217 - Riksdagen.

Hur sker kontaktsmitta?

Kontaktsmitta. Smittämnen som överförs via fysisk kontakt med smittkällan, till exempel via kontakt med ett smittförande material eller från en smittad person till en annan person (direkt kontaktsmitta). Kontaktsmitta kan även ske via något föremål eller yta som varit i kontakt med smittkällan (indirekt kontaktsmitta).

Vad avgör när du inte längre anses vara smittsam Vilka kriterier ska vara uppfyllda?

Den testmetod – kallad PCR-teknik – som används för att se om en person har virus i kroppen kan inte skilja på aktivt och inaktivt virus. Ett aktivt virus kan fortfarande infektera celler och alltså smitta andra personer, men ett inaktivt virus har oskadliggjorts av immunförsvaret och smittar inte längre.

Vilka är de sexuellt överförbara sjukdomar som omfattas av smittskyddslagen?

Vissa könssjukdomar ingår i smittskyddslagen

 • gonorré
 • hepatit B.
 • hiv.
 • klamydia.
 • syfilis.

Kan man anmäla någon som har Corona?

Nej. Du behöver inte anmäla till någon att du har fått covid-19. Det är sjukvården som har anmälningsplikt. Har du som privatperson tagit ett självtest behöver du inte anmäla testresultatet till någon.

Måste man berätta om man har Covid?

Om du haft kontakt med vården under smittsam period behöver du informera den mottagningen/enheten om att du har covid-19. Den smittsamma perioden räknas 48 timmar innan du först kände dig sjuk och fick symtom på covid-19 till och med nu. Om du inte har haft några symtom räknas från den dagen du tog prov.

Vad händer om man inte följer rekommendation?

Allmänt råd Allmänna råd är inte bindande, men om man väljer att inte göra på det sätt som står i det allmänna rådet ska man kunna visa att samma resultat uppnås på annat sätt. Myndigheter får skriva allmänna råd inom sitt verksamhetsområde. Det krävs inte något bemyndigande.

Hur smittar kontaktsmitta?

Kontaktsmitta. Smittämnen som överförs via fysisk kontakt med smittkällan, till exempel via kontakt med ett smittförande material eller från en smittad person till en annan person (direkt kontaktsmitta). Kontaktsmitta kan även ske via något föremål eller yta som varit i kontakt med smittkällan (indirekt kontaktsmitta).

Vad är förhållningsregler?

Alla som delar hushåll med en person som har covid-19 ska stanna hemma i sju dagar och testa sig för covid-19. Det gäller både vaccinerade och ovaccinerade och oavsett om man har symtom eller inte. Det framgår av Folkhälsomyndighetens uppdaterade vägledning för smittspårning.