:

Hur får man en ryggmärgsskada?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur får man en ryggmärgsskada?
  2. Vad innebär spinal chock?
  3. Vilka delar består ryggraden av?
  4. Vad händer vid neurogen chock?
  5. Var sitter L1?

Hur får man en ryggmärgsskada?

Ryggmärgen kan skadas på olika sätt - traumatiskt eller icke-traumatiskt. Vid ett trauma, som en bilolycka eller ett fall, kan ryggmärgsskadan bland annat bero på en fraktur på kotkroppen eller att en kota glider ur sitt läge och skadar ryggmärgen.

Vad innebär spinal chock?

Vid traumatisk skada uppstår spinal chock Man blir förlamad och förlorar känseln nedanför skadan. Dessutom går djupa senreflexer samt sensorisk och autonom funktion förlorad nedanför skadenivån, vilket förlamar urinblåsa och tarm, sänker blodtrycket och förhindrar svettning.

Vilka delar består ryggraden av?

Ryggraden består av 32–34 ryggkotor (vertebrae) och kan uppdelas i fem delar: halsdelen (pars cervicalis), bröstdelen (pars thoracica), länddelen (pars lumbalis), bäckendelen (pars pelvina) och bakpartiet (pars caudalis).

Vad händer vid neurogen chock?

Neurogen chock orsakas av en skada på ryggmärgen och påverkan på det sympatiska nervsystemet. Eftersom det samtidigt kan föreligga andra skador kan både hypovolemi och neurogen chock finnas samtidigt.

Var sitter L1?

Ländkota, lumbalkota (latin: vertebra lumbalis, pluralis: vertebrae lumbales L1-L5) är de ryggkotor (vertebrae) som bildar ryggradens (columna vertebralis) lumbalkyfos mellan bröstkorgen (thorax) och bäckenet (pelvis). Hos människan finns fem ländkotor, hos hovdjur vanligen sex och hos rovdjur sju.