:

Hva er Sulfaallergi?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hva er Sulfaallergi?
  2. Hva slags type antibiotika er amoksicillin?
  3. Hva er makulopapuløst utslett?
  4. Hvilke sykdommer kan kureres med antibiotika?
  5. Hva brukes Keflex til?
  6. Hva brukes sulfitt til?

Hva er Sulfaallergi?

Begrepet "sulfaallergi" brukes hos pasienter som har reagert allergisk på sulfonamidholdige antibiotika. En rekke andre legemidler er også sulfonamider, som for eksempel diuretika, perorale antidiabetika av sulfonylureatype, triptaner og antiepileptika.

Hva slags type antibiotika er amoksicillin?

Amoxicillin Mylan er et antibiotikum. Virkestoffet er amoksicillin. Det tilhører en gruppe legemidler som kalles ”penicilliner”. Amoxicillin Mylan brukes til å behandle infeksjoner i forskjellige deler av kroppen som er forårsaket av bakterier.

Hva er makulopapuløst utslett?

Makulopapuløst eksantem. Vanligvis type IV-reaksjon (cellemediert straksreaksjon). Hyppigste årsak er penicilliner, men kan også utløses av cefalosporiner, antiepileptika, tiazider og en rekke andre medikamenter. Hos personer som er sensitivisert fra før, opptrer utslettet etter 2–3 døgn.

Hvilke sykdommer kan kureres med antibiotika?

Antibiotika er legemidler som brukes for å behandle bakterieinfeksjoner hos mennesker og dyr. Hvert år redder antibiotika millioner av menneskeliv. Mange vanlige infeksjoner, som for eksempel forkjølelse, skyldes ofte virus, og antibiotika virker ikke på virus.

Hva brukes Keflex til?

Keflex tilhører en klasse antibiotika som kalles cefalosporiner, og brukes i behandling av infeksjoner forårsaket av ulike typer bakterier. Keflex virker bakteriedrepende. Keflex brukes til behandling av urinveisinfeksjoner, luftveisinfeksjoner og infeksjoner i hud og bløtvev.

Hva brukes sulfitt til?

Svoveldioksid og sulfitter: Sulfitt brukes ofte til konservering av frukt og grønnsaker (inklusive tomat), og i noen kjøtt produkter, så vel som i brus, juice, vin og øl.